Teksty » Sołoweyczyk - Ewangelia Mateusza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 8
«  Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy zstąpił z góry, szły za nim wielkie rzesze. [2] »A oto trędowaty przyszedłszy pokłonił się mu, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić. [3] »I ściągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go mówiąc: Chcę, bądź oczyszczon. I był zarazem oczyszczon trąd jego. [4] »I rzekł mu Jezus: Patrz abyś nikomu nie powiadał: ale idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj dar, który przykazał Mojżesz, na świadectwo im. [5] »A gdy wszedł do Kafarnaum, przyszedł do niego rotmistrz, prosząc go. [6] »I mówiąc: Panie! sługa mój leży w domu powietrze ruszony, i srodze utrapiony. [7] »I rzekł mu Jezus: Ja przyjdę, a ozdrowię go. [8] »I odpowiadając rotmistrz, rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale tylko rzeknij słowem, a będzie uzdrowion sługa mój. [9] »Bociem i ja jest człowiek pod władzą postawiony, mający pod sobą żołnierze, i mówię temu: Idź a idzie; a drugiemu: Chodź, a przychodzi. A słudze mojemu: Czyń to, a czyni. [10] »A usłyszawszy to Jezus, dziwował się i rzekł tym, którzy szli za nim: Zaprawdę, powiadam wam, nie nalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. [11] »A powiadam wam: Iż wiele ich ze wschodu słońca i z zachodu przyjdzie, i usiądą z Abrahamem i Izaakiem i Jakóbem w królestwie niebieskiem. [12] »A synowie królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. [13] »I rzekł Jezus rotmistrzowi: Idź, a jakoś uwierzył, niech ci się stanie. I ozdrowiał sługa tejże godziny. [14] »A gdy przyszedł Jezus do domu Piotrowego, ujrzał świekrę jego leżącą, a mającą gorączkę. [15] »I dotknął się ręki jej i opuściła ją gorączka: i wstała i posługiwała im. [16] »A gdy był wieczór, przywiedli mu wiele opętanych: i wyrzucał duchy słowem: i wszystkie, którzy się źle mieli, uzdrowił. [17] »Aby się wypełniło, co jest rzeczone przez Izajasza Proroka mówiącego: On niemocy nasze przyjął i choroby nasze nosił. [18] »A widząc Jezus wielkie rzesze około siebie, kazał się przeprawić na drugą stronę morza. [19] »I przystąpiwszy jeden doktor zakonny, rzekł mu: Nauczycielu, pójdę za tobą, gdzie jeno pójdziesz. [20] »I rzekł mu Jezus: Liszki mają jamy, i ptacy powietrzni gniazda: a syn człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił. [21] »A drugi z uczniów rzekł mu: Panie, dopuść mi pierwej odejść i pogrzebać ojca mego. [22] »I rzekł mu Jezus: Pójdź za mną, a niechaj umarli swe umarłe grzebią. [23] »A gdy on wstąpił w łódź, weszli za nim uczniowie jego. [24] »A oto wzruszenie wielkie stało się na morzu, tak iż wały łódź okrywały, a on spał. [25] »I przystąpili ku niemu uczniowie jego, i obudzili go mówiąc: Panie zachowaj nas, giniemy. [26] »I rzekł im Jezus: Czemuście bojaźliwi, małowierni? Tedy wstawszy rozkazał wiatrom i morzu i stało, się uciszenie wielkie. [27] »A ludzie się dziwowali, mówiąc: Jakoż to jest ten, że mu i wiatry i morze są posłuszne? [28] »A gdy się przewiózł na drugą stronę do krainy Gerazeńskiej, zabieżeli mu dwaj opętani, z grobów wychodzący, bardzo okrutni, tak iż żaden nie mógł przejść oną drogą. [29] »A oto zakrzyknęli mówiąc: Cóż ty masz z nami Jezusie Synu Boży! przyszedłeś tu przed czasy męczyć nas? [30] »A było niedaleko od nich stado wielkie wieprzów na paszy. [31] »Tedy czartowie prosili go, mówiąc: Jeśli nas wyrzucasz, puść nas w stado wieprzów. [32] »I rzekł im: Idźcie. A oni wyszedłszy weszli na wieprze. Alić oto wszystko stado wielkim pędem z przykra wpadło w morze, i pozdychało w wodach. [33] »A pasterze uciekli, i przyszedłszy do miasta, opowiedzieli wszystko, i o onych, którzy byli opętani. [34] »A oto wszystko miasto wyszło przeciwko Jezusowi: i ujrzawszy go, prosili, aby z ich granic odszedł. 
«  Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie pdf z Talmud.plOpis prezentowanego tekstu: Biblia, Talmud i Ewangelia: Qol Qor'e. Kôl Kôré. (Vox clamantis). Ewangelia świętego Mateusza. Przez rabina Eliasza Sołoweyczyka. Przekład dokonany pod kierunkiem Xawerego Korczak Branickiego. Paryż. W Drukarni Polskiej Adolfa Reiffa. 9, Place Du Collége de France 9. 1879. 363 s.