Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Jana » Rozdział 19
«  Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 19 Ewangelia Jana 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Piłat wziąwszy Jezusa, ubiczował Go. [2] »A żołnierze, uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę Jego i odziali Go w szatę szkarłatną, [3] »potem przystępowali do Niego i mówili: Bądź pozdrowiony, królu Żydowski; i zadawali Mu policzki. [4] »Potem znowu wyszedł Piłat z Ratusza i rzekł im: Oto Go wam wywodzę na dwór, abyście widzieli, że w Nim żadnej winy nie znajduję. [5] »Wyszedł tedy Jezus na dwór, niosąc koronę cierniową i odzienie szkarłatne. I rzekł im (Piłat:) Oto człowiek. [6] »A gdy Go ujrzeli najwyżsi kapłani i służebnicy, krzyczeli mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. Rzekł im Piłat: Weźmijcie Go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy. [7] »Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy Zakon i według (naszego) Zakonu ma umrzeć, bo się Synem Bożym czynił. [8] »Gdy usłyszał Piłat te słowa, tem więcej się zląkł. [9] »I wszedł znowu do Ratusza i rzekł do Jezusa: Skąd ty jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. [10] »Rzekł Mu tedy Piłat: Nie mówisz do mnie? Nie wiesz, że mam moc ciebie ukrzyżować i mam moc wypuścić cię? [11] »Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej mocy przeciwko Mnie, gdyby ci nie było dane z góry; i przeto też ten, kto Mię tobie wydał, większy grzech ma. [12] »I od tego czasu starał się Piłat, aby Go wypuścił. Ale Żydzi wołali mówiąc: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim: każdy bowiem, kto się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. [13] »A Piłat usłyszawszy te słowa, wywiódł Jezusa na dwór i usiadł na stolicy sądowej, na miejscu, które zowią Lithostrotos, a po Żydowsku Gabbatha. [14] »A było Przygotowanie Wielkanocne, jakoby o szóstej godzinie. I rzekł Piłat do Żydów: Oto król wasz. [15] »A oni wołali: Precz, precz z Nim, ukrzyżuj Go. Rzekł im Piłat: Królaż waszego ukrzyżuję? Odpowiedzieli najwyżsi kapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza. [16] »Wtenczas wydał Go im, aby był ukrzyżowany. Wzięli tedy Jezusa i wywiedli Go. [17] »I niosąc Sobie krzyż wyszedł na ono miejsce, które zowią Trupiej Głowy, a po Żydowsku Golgotha, [18] »i tamże Go ukrzyżowali, a z Nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a w środku Jezusa. [19] »Napisał też i napis Piłat i postawił na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazareński, król Żydowski. [20] »Ten tedy napis czytało wielu Żydów, bo blizko miasta było to miejsce, na którem ukrzyżowano Jezusa. A było napisane po Żydowsku, po Grecku i po Łacinie. [21] »Tedy najwyżsi kapłani Żydowscy mówili Piłatowi: Nie pisz: Król Żydowski, – ale, że on powiadał: Jestem królem Żydowskim. [22] »Odpowiedział Piłat: Com napisał, tom napisał. [23] »A żołnierze, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli odzienie Jego i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część, i suknię. A była ta suknia nieszyta, ale od wierzchu była wszystka utkana. [24] »Mówili tedy jeden do drugiego: Nie rozrzynajmy jej, ale rzućmy o nią los, czyja ma być. Aby się wypełniło Pismo, które mówi: Rozdzielili sobie odzienie Moje, a o suknię Moją rzucili los. I żołnierze to uczynili. [25] »Stała też wedle krzyża Jezusa Matka jego, i siostra Matki Jego, Marya Kleofasowa, i Marya Magdalena. [26] »Gdy tedy Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, tuż stojącego, rzekł do Matki Swej: Niewiasto, oto syn twój. [27] »Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny wziął Ją on uczeń za swoją. [28] »Potem wiedząc Jezus, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. [29] »A było tam naczynie postawione, pełne octu. Tedy oni wziąwszy gąbkę napojoną octem i obłożywszy hyzopem, podali do ust Jego. [30] »A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. [31] »Tedy Żydzi, ponieważ był dzień Przygotowania, aby nie zostały na krzyżu ciała na Szabat (albowiem był dzień on wielki Szabatu), prosili Piłata, aby były połamane ich kości, a potem aby ich zdjęto. [32] »Przyszli tedy żołnierze i połamali pierwszemu kości i onemu drugiemu, który był ukrzyżowany z Nim. [33] »Ale gdy przyszli do Jezusa, skoro zobaczyli, że już umarł, nie łamali w Nim kości, [34] »ale jeden z żołnierzy otworzył włócznią bok Jego, i natychmiast wyszła krew i woda. [35] »A ten, który to widział, świadectwo wydał, i prawdziwe jest świadectwo jego. I on wie, że to, co prawda jest, powiada, abyście i wy wierzyli. [36] »Albowiem to się stało, aby się wypełniło Pismo: Kości w Nim nie złamiecie. [37] »I znowu drugie Pismo mówi: Ujrzą, kogo przebodli. [38] »A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, przeto że był uczniem Jezusowym, ale potajemnym z bojaźni Żydów, – aby zdjął Ciało Jezusowe. I pozwolił Piłat. Przyszedł tedy i zdjął Ciało Jezusowe. [39] »Przyszedł też i Nikodem, który był przyszedł w nocy do Jezusa pierwej, – niosąc zmieszanie mirry i aloesu jakoby sto funtów. [40] »Wzięli tedy Ciało Jezusowe i uwinęli Je w prześcieradła z onemi ziołami wonnemi, jako jest zwyczaj chować umarłych u Żydów. [41] »A był na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, ogród, a w ogrodzie grób nowy, w którym jeszcze nikt nie leżał. [42] »Tam tedy z powodu dnia Przygotowania Żydowskiego, że blizko był grób, włożyli Jezusa. 
«  Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 19 Ewangelia Jana 20  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.