Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 15
«  Apokalipsa Jana 14 Apokalipsa Jana 15 Apokalipsa Jana 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ujrzałem inne znamię na niebie, wielkie i dziwne: siedmiu Aniołów, mających siedem plag ostatecznych, przez które dokonany został gniew Boży. [2] »I widziałem jakby morze szklanne zmieszane z ogniem, a tych, którzy zwyciężyli bestyę i obraz jej, i piętno jej, i liczbę imienia jej, stojących na morzu szklannem, mających cytry Boże. [3] »I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, o Królu Świętych! [4] »któż się nie będzie bał Ciebie, Panie, i któż nie będzie uwielbiał Imienia Twojego? albowiem Ty Sam dobry jesteś i miłościwy, i wszystkie narody przyjdą i będą Ci się kłaniać, czyniąc modły przed Tobą, bo jawne się okazały sądy Twoje. [5] »A potem ujrzałem, a oto otworzona została Świątynia przybytku świadectwa w Niebie; [6] »i wyszło ze Świątyni siedmiu Aniołów, mających siedem plag. A byli obleczeni w czyste i świetlne płótno i przepasani na piersiach złotymi pasami. [7] »A jedno z czworga zwierząt dało siedmiu Aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków. [8] »I napełniła się Świątynia dymem od Majestatu Bożego i od mocy Jego, i nikt nie mógł wnijść do Świątyni, aż się skończyły siedem plag siedmiu Aniołów. 
«  Apokalipsa Jana 14 Apokalipsa Jana 15 Apokalipsa Jana 16  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.