Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Rzymian » Rozdział 12
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę tedy was, bracia, przez one litości Boże, abyście wystawiali ciała wasze ofiarą żywiącą, świętą, przyjemną Bogu, onę rozumną służbę waszę. [2] »A nie przypodobywajcie się wiekowi temu; ale się przekształtujcie odnowieniem umysłu waszego, ku temu abyście doświadczali która jest wola Boża ona dobra, i przyjemna, i doskonała. [3] »Mówię bowiem przez onę łaskę która jest dana mnie, każdemu będącemu między wami, żeby nader nie rozumiał nad to co trzeba rozumieć; ale iżby rozumiał ku zdrowemu rozumieniu, jako każdemu Bóg udzielił miarę wiary. [4] »Jako bowiem w jednym ciele członków wiele mamy, a one członki wszytki nie jednęsz mają sprawę; [5] »Także wiele nas jednym ciałem jesteśmy w Christusie, a wszyscy zosobna, jedni drugich członkami. [6] »A mając darowania wedle łaski, która dana jest nam, różne: choć proroctwo, aby było wedle sznuru wiary; [7] »Choć posługowanie kto ma, aby trwał w posługowaniu; choć uczący, aby trwał w nauce; [8] »Choć napominający aby trwał w napominaniu; kto rozdawa, żeby w prostocie; kto przełożony jest, żeby w pilności; kto się zmiłuje, żeby z ochotą. [9] »Miłość, niech będzie nieobłudna. Brzydząc się złym; trzymając się dobrego. [10] »Braterską miłością jedni ku drugim chętliwie przychylni; uczciwością jedni drugie uprzedzając. [11] »W staraniu nie leniwi. Duchem pałający. Panu służący. [12] »W nadziei się weseląc. W ucisku trwający. Modlitwy pilnujący. [13] »W potrzebach świętych społkujący, gościnności naśladując. [14] »Dobrorzeczcie prześladującym was; dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie. [15] »Weselcie się z weselącymi; a płaczcie z płaczącymi. [16] »Toż między sobą rozumiejąc. Nie rozumiejąc o wysokich rzeczach, ale się podłym przysposabiając. Nie bądźcież rozumnymi sami u siebie. [17] »Żadnemu złym za złe nie oddawając. Obmyślawając dobre rzeczy przed wszytkimi ludźmi. [18] »Jeśli można, ile z was jest, ze wszytkimi ludźmi uspokajając się. [19] »Sami się nie mszcząc, moi mili; ale dajcie miejsce gniewowi; Bo napisano jest: Mnie pomsta; ja oddam, mówi Pan. [20] »Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarmi go; jeśli pragnie, napój go. Bo to czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego. [21] »Nie bądź zwyciężon od złego; ale zwyciężaj przez dobre złe. 
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »