Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 2 List do Tesaloniczan » Rozdział 1
«  1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł i Sylwan, i Tymotheusz, Zborowi Thessaloniceńskiemu, który jest w Bogu Ojcu naszym, i w Panu Jezusie Christusie; [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Christusa. [3] »Dziękować powinniśmy Bogu zawsze za was, bracia, jako godna jest, iż się nader pomnaża wiara wasza, i obfituje miłość każdego z osobna ze wszytkich was jednych przeciw drugim; [4] »Tak iż my sami z was się przechwalamy we Zborzech Bożych, z cierpliwości waszej, i wiary we wszech prześladowaniach waszych, i w uciskach które znaszacie; [5] »Co jest okazaniem sprawiedliwego sądu Bożego, na to abyście godnymi poczytani byli wy onego królestwa Bożego, za które też cierpicie. [6] »Ponieważ sprawiedliwa jest u Boga, żeby oddał uciskającym was ucisk. [7] »A wam uciśnionym ulżenie z nami, w ono objawienie Pana Jezusa z nieba z anioły możności swej, [8] »W ogniu płomienistym, oddawającego pomstę onym którzy nie znają Boga, i onym którzy nie są posłuszni Ewanieliey Pana naszego Jezusa Christusa; [9] »Którzy kaźń odniosą, zatracenie wieczne, od obliczności Pańskiej, i od sławnej siły jego; [10] »Gdy przyjdzie aby był uwielbion w świętych swoich, i aby się dziwnym sstał we wszytkich którzy uwierzyli, iż uwierzono świadectwu naszemu u was, w dzień on. [11] »Dla czego też modlimy się zawsze za was, aby was godnymi uczynił wezwania Bóg nasz, i wypełnił wszytko upodobanie dobroci swej, i uczynek wiary w mocy. [12] »Aby było rozsławione imię Pana naszego JEzusa Christusa w was, a my w nim, według łaski Boga naszego, i Pana Jezusa Christusa. 
«  1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2  »