Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 21
«  Księga Przysłów 20 Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Niby strumienie wody, tak jest serce króla w ręku Boga, dokąd się Jemu podoba, kieruje je. [2] »Wszelka droga człowieka jest prawą w jego oczach, ale Bóg przenika serca. [3] »Wykonywanie cnót i sprawiedliwości wyborniejszem jest u Boga, aniżeli ofiara rznięta. [4] »Duma oczu i pycha serca, ta pochodnia złoczyńców - to grzech. [5] »Rozmyślanie pilnego - tylko na korzyść, ale wszelka skwapliwość - tylko na ubytek. [6] »Przyczynianie skarbów językiem kłamliwym, - ulotny to dech szukających śmierci. [7] »Łupieztwo złoczyńców niszczy ich, gdyż się wahali wykonywać sprawiedliwość. [8] »Krętą jest droga człowieka wyrodnego, czysty zaś - prawem jest jego działanie. [9] »Lepiej mieszkać w kącie na dachu, aniżeli z kobietą kłótliwą w domu wygodnym. [10] »Dusza złoczyńcy pragnie złośliwości, nie znajduje łaski w jego oczach i własny jego towarzysz. [11] »Przez ukaranie szydercy, mędrzeje niedorzeczny, a gdy się naucza mędrca, nabiera on pojętności. [12] »Zastanawia się sprawiedliwy nad domem złoczyńcy. On wtrąca złośliwych w nieszczęście. [13] »Kto zatyka swe ucho na wołanie ubogiego, ten i sam wołać będzie, a nie będzie wysłuchany. [14] »Dar w utajeniu poskramia gniew, a przedajność w zanadrzu - mocną zapalczywość. [15] »Radością jest dla prawego wymierzanie sprawiedliwości, a strachem dla zbrodniarzy. [16] »Człowiek, który schodzi z drogi rozsądku, w zgromadzeniu cieni będzie on spoczywał. [17] »Mężem niedostatku będzie, kto lubi rozkosze, kto lubi wino i olej, ten się nie zbogaci. [18] »Wykupem za sprawiedliwego staje się złoczyńca, w miejsce prawych - wiarłomca. [19] »Lepiej mieszkać w krainie pustej, anieżeli z kobietą kłótliwą i złośnicą. [20] »Skarb drogocenny i olej znajduje się w mieszkaniu mędrca, a głupi człowiek pochłania go. [21] »Kto dąży za cnotą i łaską, znajdzie życie, cnotę i cześć. [22] »Na miasto mocarzy naszedł mędrzec, i obalił moc, której ono zaufało. [23] »Kto strzeże swe usta i swój język, ten ochrania od nieszczęść swą duszę. [24] »Pyszny, zuchwały, szydercą zwany, działa w szale dumy. [25] »Żądza leniwca zabija go, albowiem wzdragają się jego ręce pracować. [26] »Przez cały dzień pragnie żądza, ale sprawiedliwy daje i nie odmawia. [27] »Ofiara złoczyńców jest ohydą, tem bardziej, kiedy on ją w zdrożności przynosi. [28] »Świadek kłamliwy zginie, a mąż, co słyszy, ten zawsze mówić będzie. [29] »Bezczelność pokazuje złoczyńca w twarzy, ale prawy, obmyśla drogę swoję. [30] »Niemasz mądrości, ni rozumu, ani rady przeciwko Bogu. [31] »Rumak uszykowany na dzień bitwy, ale od Boga zależy zwycięztwo. 
«  Księga Przysłów 20 Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22  »