Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 22
«  Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22 Księga Przysłów 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wyborniejszem jest dobre imię, niż wiele bogactw, niż srebro i złoto - wdzięk miły. [2] »Bogaty z ubogim niechaj spotykają się, działaczem wszystkich jest Bóg. [3] »Mądry przewiduje złe i chroni się, a głupcy dalej postępują i zostają ukarani. [4] »Nagrodą pokory, bogobojności, jest bogactwo, cześć i życie. [5] »Cienie, sidła, są na drodze bezecnego, kto strzeże swą duszę, oddala się od nich. [6] »Nauczaj wyrostka zgodnie z jego postępowaniem, a nawet gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niego. [7] »Bogacz nad ubogimi panuje, sługą jest dłużnik wierzycielowi. [8] »Kto zasiewa nieprawość, zbierze niedolę, gdyż rózga Jego gniewu jest gotową. [9] »Dobrotliwy, on będzie błogosławiony, gdy daje ze swego chleba ubogiemu. [10] »Wypędź szydercę, a ustąpi kłótnia, i ustanie spór i zniewaga. [11] »Kto miłuje czystość serca i wdzięk ma na ustach, tego przyjacielem niech będzie król. [12] »Oczy Boga strzegą pojętność, ale wykrzywia On słowa przeniewiercy. [13] »Powiada leniwiec: lew jest na drodze, wśród ulicy będę zamordowany. [14] »Otchłanią głęboką są usta wyrodnych kobiet, kto gniew Boży na siebie ściągnął, wpada tam. [15] »Głupstwo przylgłe do serca wyrostka - rózga napomnienia oddali je od niego. [16] »Kto uciska ubogiego, przysparza jemu, kto daje bogaczowi, sprowadza go tylko do niedostatku. [17] »Nachyl swe ucho i słuchaj słowa mędrców, a swoje serce skieruj ku mojemu nauczaniu. [18] »Gdyż pięknie to jest, byś je zachował w głębi serca swojego, uporządkowane niech będą, razem, na twych ustach. [19] »Ażebyś w Bogu miał zaufanie, tego uczę i dziś ciebie, właśnie ciebie. [20] »Któremu napisałem już poprzednio o prawidłach i o wiedzy, [21] »aby ci oznajmić prawość, słowa prawdy; ażebyś opowiadał słowa prawdy i tym, którzy się ciebie radzą. [22] »Nie krzywdź biednego dla jego niemocy, i nie uciskaj ubogiego w bramie, [23] »gdyż Wiekuisty broni ich sprawy i odbiera ich krzywdzicielom życie. [24] »Nie bądź przyjacielem popędliwego, a z mężem gniewliwym nie stowarzyszaj się, [25] »abyś się nie nauczył jego postępowania, bo przygotowałbyś sidło na swoję duszę. [26] »Nie bądź z tych, którzy dają rękę, którzy zaręczają za długi; [27] »jeśli nie będziesz miał czem zapłacić, czemuż ci mają zabrać twoję pościel z pod ciebie. [28] »Nie odsuwaj granicy odwiecznej, którą ustanowili twoi ojcowie. [29] »Czyś zauważał, że niejeden mąż, biegły w swojem działaniu, tak, iż mógłby przed królami stawać, nie ostoi się przed ciemnotą. 
«  Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22 Księga Przysłów 23  »