Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 3
«  Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój, mojej nauki nie zapominaj, a moje zlecenia niechaj zachowuje serce twoje. [2] »Gdyż przedłużenia dni, lat życia i spokoju one przysporzą tobie. [3] »Łaska i prawda niechaj nie odstąpią ciebie, obwiąż je około swojej szyi, napisz je na tablicy serca swojego, [4] »A znajdziesz wdzięk i miłe przypodobanie w oczach Boga i ludzi. [5] »Zaufaj Bogu z całego serca, a na własnym rozsądku nie opieraj się. [6] »We wszystkich swoich drogach uznawaj Go, a On wygładzi koleje twoje. [7] »Nie bądź mądrym w własnych oczach, obawiaj się Boga i stroń od złego. [8] »Wzmocnieniem to będzie twojemu ciału, szpikiem twoim kościom. [9] »Czcij Boga częścią swojego mienia i pierwiastkiem wszelkich płodów swoich. [10] »A napełnią się twoje śpichrze obfitością i moszczom twoje tłokarnie przepłyną. [11] »Napominania Bożego, synu mój, nie znieważaj, i nie szemraj, gdy On karci. [12] »Albowiem kogo Bóg kocha, tego karci, a jak ojciec syna, tak go umiłuje. [13] »Szczęśliwy człowiek, który znalazł mądrość, i człowiek, który rozprzestrzenia pojętność. [14] »Albowiem lepszym jest jej nabytek od nabytku srebra, od czystego złota, jej płody. [15] »Droższą ona od pereł, a wszelkie twoje kosztowności nie wyrównywają jej. [16] »Przedłużenie dni - z jej prawicy; z jej lewicy - bogactwo i cześć. [17] »Jej drogi są drogami miłemi, a we wszystkich jej kolejach - spokój. [18] »Drzewem żywota jest ona dla tych którzy jej się trzymają, a kto ją pielęgnuje, bywa uszczęśliwiony. [19] »Bóg mądrością ustalił ziemię, wyprężył niebiosa rozumem. [20] »Jego pojętnością otchłanie się rozstąpiły, a niebiosa kroplami zsyłają rosę. [21] »Synu mój, niechaj nie ustąpią z przed oczu twoich, zachowaj cnotę i roztropność. [22] »Będą one życiem twojej duszy, a wdziękiem twojej szyi. [23] »Wówczas postępować będziesz bezpiecznie po twojej drodze, a twoja noga nie potknie. [24] »Gdy kłaść się będziesz, nie doznasz obawy, a gdy będziesz leżał, miłym będzie sen twój. [25] »Nie będziesz się obawiał strachu nagłego, ni burzy, co na złoczyńców nadchodzi. [26] »Albowiem Bóg będzie twroją otuchą; On ochroni twoję nogę od zaplątania. [27] »Nie odmawiaj dobrodziejstwa potrzebującemu, gdy masz możność w ręku, aby je uczynić. [28] »Nie powiedz twojemu bliźniemu: idź i powróć, a jutro dam; jeśli już powiadasz. [29] »Nie knowaj na bliźniego twojego zła, gdy on się czuje bezpiecznym przy tobie. [30] »Nie wszczynaj kłótni z człowiekiem, bez przyczyny, jeśli on tobie złego nie wyrządził. [31] »Nie zazdrość człowiekowi bezprawnemu, i nie upodobaj sobie żadnej z dróg jego. [32] »Gdyż ohydą Bogu jest przewrotny, a z prawymi - Jego zażyłość. [33] »Klątwa Boża panuje w domu złoczyńcy, siedlisko zaś sprawiedliwych On błogosławi. [34] »Zaiste, szyderców On wyszydza, pokornym zaś daje poważanie. [35] »Cześć staje się udziałem mędrców, głupców zaś wynosi hańba. 
«  Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4  »