Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 2
«  Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój, jeśli przyjmiesz moje mowy i moje przykazy zachowasz u siebie, [2] »Byś naginał ku mądrości ucho swoje, nakłaniał swe serce ku pojętności, [3] »Jeśli rozsądek wzywać będziesz, pojętności będziesz oddawał swój głos, [4] »Jeśli szukać jej będziesz jak srebra, jak za skarbami będziesz się za nią ubiegał, [5] »Wówczas pojmiesz bojaźń Wiekuistego, dojdziesz poznawania Boga. [6] »Albowiem Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzą rozsądek i pojętność. [7] »On je przechowuje dla prawych jako tarczę, jako pancerz dla postępujących w niewinności, [8] »Dla przestrzegających kolei sprawiedliwości, a nad drogą Swoich pobożnych On czuwa. [9] »Wówczas pojmiesz słuszność, sprawiedliwość i prawość, wszelką kolej dobrego. [10] »Gdy wejdzie mądrość w serce twoje, a wiedza będzie twej duszy przyjemną, [11] »Przezorność czuwać będzie nad tobą, pojętność będzie cię strzegła, [12] »By cię ocalić od drogi złej, od męża mówiącego przewrotność, [13] »Od tych, co zbaczają z kolei prawości, by postępować drogami ciemnoty, [14] »Co się radują wykonywaniem złego, cieszą się z przewrotności, złe powodującej, [15] »Których drogi są krzywe, i którzy przewrotni są w swoich kolejach. [16] »By cię ocalić od kobiety wyrodnej, od cudzej, która gładzi mowy swoje, [17] »Która opuszcza przyjaciela swej młodości i przymierze swojego Boga zapomina. [18] »Albowiem nachylonym jest ku śmierci jej dom, ku cieniom jej ścieżki. [19] »Wszyscy, co do niej przychodzą, nie powrócą, nie dosięgną kolei życia. [20] »Abyś ty postępował drogą dobrych, i abyś przestrzegał kolei sprawiedliwych. [21] »Albowiem prawd przemieszkiwać będą na ziemi, niewinni na niej zostaną, [22] »Złoczyńcy zaś z ziemi wytępieni będą, przeniewiercy z niej strąceni zostaną. 
«  Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3  »