Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Jana » Rozdział 12
«  Ewangelia Jana 11 Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na sześć dni przed Wielkanocą poszedł Jezus do Betanji, gdzie przebywał Łazarz, ów nieboszczyk, którego Jezus wskrzesił. [2] »I sprawili mu tam ucztę, na której Marja posługiwała, a Łazarz znajdował się wśród biesiadników. [3] »A Marja wzięła funt drogiego olejku z czystego nardu i namaściła stopy Jezusa, ocierając je potem własnemi włosami; i cały dom napełnił się wonnością olejku. [4] »Wtedy jeden z uczniów, Judasz Iskarjot, który go miał zdradzić, odezwał się: [5] »Czemu nie sprzedano tego olejku za trzysta groszy i nie rozdano go między ubogich? [6] »A to mówił nie dlatego, żeby mu o ubogich chodziło, ale iż złodziejem był i z mieszka, który nosił, kradł co tam składano. [7] »A Jezus rzekł: Pozwólcie jej to czynić na dzień pogrzebu mego. [8] »Biednych zawsze mieć będziecie wśród siebie, a mnie nie zawsze będziecie mieli. [9] »Tymczasem dużo Żydów dowiedziało się, że Jezus tam przebywał i poszli tam nietylko dla Jezusa, ale też i po to, żeby Łazarza zobaczyć, którego zmartwych wskrzesił. [10] »Dlatego to wyżsi kapłani postanowili zabić i Łazarza, [11] »wielu bowiem Żydów opuszczało ich dla niego i zaczynało wierzyć w Jezusa. [12] »A nazajutrz, gdy cała ta ogromna rzesza, która zeszła się na Święta usłyszała, że Jezus miał przybyć do Jerozolimy, [13] »wzięła gałązki palmowe i wyszła mu na spotkanie, wołając: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, król Izraelski. [14] »A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego, jako napisano: [15] »Nie bój się córko Sjońska! oto król twój przybywa do ciebie na źrebięciu oślicy. [16] »Z początku nie rozumieli tego uczniowie jego; ale po uwielbieniu Jezusa przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że to właśnie mu uczyniono. [17] »A ci, co z nim byli, kiedy Łazarza z grobu wyprowadzał, wskrzeszając go z martwych, dawali o nim świadectwo. [18] »I właśnie dlatego, iż się lud dowiedział, że on ten cud uczynił, wyszedł mu naprzeciw. [19] »Faryzeusze zaś mówili między sobą: Widzicie, że nic nam się nie udaje: oto cały świat idzie za nim. [20] »Przybyli też niektórzy poganie na Święta, żeby cześć Bogu oddać. [21] »Otóż ci zwrócili się do Filipa, który pochodził z Betsajdy Galilejskiej i prosili go: Panie, chcemy Jezusa zobaczyć. [22] »Filip przyszedł z tem do Andrzeja i obaj Andrzej i Filip powiedzieli o tem Jezusowi. [23] »A Jezus tak im rzecze: Przyszedł czas uwielbienia dla syna człowieczego. [24] »Powiadam wam, że jeśli ziarno zboża upadnie na ziemię, a nie obumrze, zostaje bezpłodne; a jeśli obumrze, wiele owocu przynosi. [25] »Kto kocha swe życie, traci je; a kto ma w nienawiści życie swoje na tym świecie, na życie wieczne je zachowa. [26] »Kto mi służyć chce, niechaj za mną idzie, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służyć będzie, Ojciec mój go uczci. [27] »Teraz strwożona jest dusza moja. I cóż mam powiedzieć? Ojcze! wybaw mnie od tej godziny? Przecież przyszedłem na tę godzinę. [28] »Ojcze, wsław imię twoje. A z nieba dał się słyszeć głos: Wsławiłem je i jeszcze je wsławię. [29] »Rzesza zaś, która stała i słyszała to, mówiła, że zagrzmiało. Inni mówili: Anioł z nim mówił. [30] »A Jezus rzecze na to: Nie dla mnie głos ten przyszedł, ale dla was. [31] »Teraz sąd się dokonywa nad tym światem; teraz książę tego świata będzie precz wyrzucony. [32] »A ja gdy zostanę podniesiony nad ziemią, wszystko pociągnę do siebie. [33] »A to mówił, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. [34] »Odpowiedziała mu rzesza: Dowiedzieliśmy się z Zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Dlaczego więc mówisz, że Syn człowieczy musi być podniesiony? Kto jest tym synem człowieczym? [35] »A Jezus im odpowiedział: Już niedługo jest światłość wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemności nie zaskoczyły; kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. [36] »Dopóki światłość macie, wierzcie światłości, abyście synami światłości byli. To powiedział Jezus a potem wyszedł i ukrył się przed nimi. [37] »Ale choć wielkich przed nim cudów dokonał, nie wierzyli w niego; [38] »aby się proroctwo Izajasza wypełniło: Panie, kto uwierzył nauce naszej? I ramię Pańskie komu objawione jest? [39] »I nie mogli wierzyć, bo tenże Izajasz przepowiedział: [40] »Oczy im zaślepił i serce im zatwardził, aby oczyma nie widzieli, a sercem nie pojęli, aby się nie nawrócili, bym ich snąć uzdrowił. [41] »To przepowiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę jego i mówił o nim. [42] »Mimo to wielu z możnych uwierzyło weń, a tylko z obawy przed faryzeuszami nie wyznawali go, aby ich z synagogi nie wyrzucono. [43] »Albowiem bardziej umiłowali chwałę ludzką, niż Bożą. [44] »A Jezus tak zawołał: Kto we mnie wierzy, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał; [45] »a kto mnie widzi, nie mnie widzi, ale tego, który mnie posłał. [46] »Ja światłość przyszedłem na świat, aby ten, kto we mnie wierzy, nie mieszkał w ciemności. [47] »Jeśli kto słucha nauki mojej a nie strzeże jej, ja go nie potępiam, bo nie przyszedłem potępiać świata, ale zbawić go. [48] »Kto gardzi mną i nauki mojej nie przyjmuje, ma sędziego swego: nauka, którą głoszę, ta go sądzić będzie w ostateczny dzień. [49] »Jam nie od siebie mówił, ale Ojciec, który mnie posłał, rozkazał mi, co miałem mówić i głosić. [50] »A wiem, że przykazanie jego jest życie wieczne. A więc to, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. 
«  Ewangelia Jana 11 Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl