Teksty » Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Jana » Rozdział 13
«  Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przed dniem uroczystym Wielkanocy, wiedząc Jezus, że przyszła godzina jego, aby odszedł z tego świata do Ojca, iż umiłował swoich, którzy byli na świecie, aż do końca miłość im okazał. [2] »I tak gdy się wieczerza skończyła, a szatan skusił już serce Judasza, syna Szymona Iskarjota do zdrady, [3] »wiedząc Jezus, że Ojciec dał mu wszystko w ręce i że od Boga przyszedł i do Boga wracał, [4] »powstał od stołu i złożył szaty swoje; wziął potem prześcieradło i przepasał się niem. [5] »Poczem wlał wody na miednicę, zaczął umywać stopy uczniom swoim i prześcieradłem, którem był przepasany, je ocierał. [6] »Przyszedł więc do Szymona Piotra, a Piotr mu rzecze: Panie, ty mnie chcesz myć nogi? [7] »Odpowiedział mu Jezus: Co ja teraz czynię, ty tego nie wiesz, ale dowiesz się potem. [8] »Mówi mu Piotr: Nigdy mi nie będziesz nóg umywał! Jezus mu na to: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał części ze mną. [9] »Mówi mu Szymon Piotr: Panie, to nietylko nogi, ale ręce i głowę mi umyj. [10] »Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie potrzebuje się myć prócz nóg, bo cały jest czysty. Wy też jesteście czyści, choć nie wszyscy. [11] »Albowiem wiedział, kto miał go zdradzić; dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. [12] »Gdy im tedy umył nogi i przywdział szaty swoje, znowu zasiadł do stołu i mówił do nich: Wiecie, com wam uczynił? [13] »Wy nazywacie mnie Mistrzem i Panem; i dobrze mówicie, bo nim jestem. [14] »Jeśli więc ja, Mistrz i Pan, umyłem wam nogi, i wy też powinniście jeden drugiemu nogi umywać. [15] »Dałem wam przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. [16] »Powiadam wam bowiem: nie jest większy sługa nad pana swego, ani wysłaniec nad tego, który go posłał. [17] »A wiedząc to, szczęśliwi będziecie, jeśli według tego postępować będziecie. [18] »Nie o wszystkich was mówię; wiem kogo wybrałem; ale musi się wypełnić Pismo: Ten, co chleb ze mną pożywa, nogę mi podstawił. [19] »Już teraz, zanim się to stanie, wam mówię, abyście, kiedy się to stanie, wierzyli we mnie. [20] »Powiadam wam, że kto przyjmie tego, kogo ja poślę, mnie przyjmie, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. [21] »A mówiąc to, Jezus się wzruszył i oświadczył otwarcie: Powiadam wam, że jeden z was mię zdradzi. [22] »A uczniowie spoglądali jeden na drugiego, nie wiedząc, o kim mówił. [23] »A był jeden z uczniów przy stole, który oparł głowę na piersiach Jezusa, ten, którego Jezus kochał. [24] »I na niego skinął Szymon Piotr, pytając go: O kim on mówi? [25] »A ten, opierając się na piersiach Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? [26] »Rzekł mu Jezus: Ten, któremu chleb umoczony podam. I maczając chleb, podał go Judaszowi, synowi Szymona Iskarjoty. [27] »A po spożyciu wstąpił w niego szatan. I Jezus mu rzekł: Co masz czynić, czyń prędzej. [28] »Ale nikt z biesiadników nie zrozumiał, dlaczego mu tak mówił. [29] »Niektórzy sądzili, że, ponieważ Judasz nosił pieniądze, Jezus mu powiedział, żeby kupił, czego było trzeba na święta, albo żeby biednym rozdał jałmużnę. [30] »A on po spożyciu chleba zaraz wyszedł. I była już noc. [31] »Po jego wyjściu mówił Jezus: Teraz jest uwielbiony Syn człowieczy; a Bóg jest uwielbiony w nim. [32] »A jeśli Bóg jest w nim uwielbiony, uwielbi go Bóg w samym sobie a uwielbi rychło. [33] »Synaczkowie, już niedługo jestem z wami. Szukać mię będziecie, ale jak Żydom powiedziałem, że dokąd ja idę, tam oni przyjść nie mogą, tak i wam teraz mówię. [34] »Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali; miłujcie jeden drugiego, jak ja was umiłowałem. [35] »Potem poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. [36] »Rzecze mu na to Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiada mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz iść nie możesz, ale pójdziesz potem. [37] »Mówi mu Piotr: Dlaczego teraz nie mogę iść z tobą, Panie? Życie swoje za ciebie dam. [38] »A Jezus mu na to: Życie swoje dasz za mnie? Powiadam ci, że nim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. 
«  Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny, 1936. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl