Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Filipian » Rozdział 2
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli tedy droga wam jest zachęta w Chrystusie, jeśli drogie wam jest pocieszenie miłości, jeśli droga wam jest społeczność Ducha, jeśli macie serce litosne: [2] »napełńcie wesele moje, bo pragnę, abyście toż samo zrozumieli, tąż samą ożywieni miłością, jednomyślni, jednego ducha będąc: [3] »nie czyniąc nic na przekór, ani przez próżną chwałę: ale w pokorze jeden drugiego mając za wyższego nad się: [4] »a niech nikt nie upatruje co swego, ale i tego, co drugich jest. [5] »Albowiem macie rozumieć toż samo, co i Chrystus Jezus: [6] »który będąc w postaci Bożej, nie mniemał, iżby miał chciwie korzystać z tego, że był równym Bogu: [7] »ale wyniszczył samego siebie: przyjął na się postać niewolnika, stał się podobnym do ludzi, [8] »i dla swego sposobu życia uznany był za człowieka. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej: [9] »przetoż i Bóg wywyższył go, i dał mu imię, które jest nad wszelkie imię, [10] »aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi, i pod ziemią: [11] »i żeby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. [12] »Przetoż, najmilsi moi, (jakoście zawsze posłuszni byli) nie poprzestawajcie na tem, co się zrobiło za mojej u was bytności, lecz teraz, pod niebytność moją, daleko więcej, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie wasze sprawujcie. [13] »Albowiem Bóg to jest, który sprawia w was i chęć i wykonanie według upodobania swego. [14] »A wszystko czyńcie bez szemrania i wahania się, [15] »abyście byli nienagannymi i szczerymi synami Bożymi, bez skazy wpośród rodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako gwiazdy na świecie: [16] »trzymając się mocno słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, żem nie napróżno biegł w zawody, i nie na próżno pracował. [17] »Lecz gdybym i krew moją przelał w dodatku do ofiary i do świętej służby wiary waszej, cieszę się z tego, i razem z wami się raduję. [18] »A z tegoż i wy się cieszcie, i radujcie się razem ze mną. [19] »A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja był dobrej myśli, gdy się dowiem, co się z wami dzieje. [20] »Nikogo bowiem nie mam tak jednomyślnego, któryby równie serdecznie o was się troszczył. [21] »Bo wszyscy swego szukają, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. [22] »A jak jest wypróbowany, poznajcie z tego, iż jako syn ojcu służył mi około Ewangelji. [23] »Spodziewam się tedy, że jego do was poślę, skoro obaczę, jak moja sprawa stoi. [24] »Ale ufam w Panu, że i sam rychło do was przybędę. [25] »A tymczasem uznałem za potrzebne posłać do was Epafrodyta, mojego brata, pomocnika i towarzysza broni, a waszego posła i sługę w potrzebach moich. [26] »Bo tęsknił do was wszystkich i frasował się tem, żeście słyszeli byli o jego chorobie. [27] »Bo też w rzeczy samej był już bliski śmierci: ale Bóg zmiłował się nad nim: a nietylko nad nim, ale i nademną, abym po smutku jednym nie miał smutku nowego. [28] »Tem rychlej go tedy posyłam, abyście wy mieli radość, obaczywszy go, a ja mniej smutku doznawał. [29] »Przyjmijcie go tedy w Panu z wszelkiem weselem, i takich ludzi we czci miejcie: [30] »bo dla sprawy Chrystusowej wystawił na niebezpieczeństwo życie swoje, aby was nieobecnych zastąpił w posłudze dla mnie. 
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.