Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 26
«  Księga Hioba 25 Księga Hioba 26 Księga Hioba 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zatem odparł Ijob, i rzekł: [2] »O, jakże pokrzepiłeś bezsilnego, wsparłeś ramię pozbawionego mocy! [3] »Jakżeś oświecił radą bezrozumnego, a pełnię wiedzy mu objawił! [4] »Komu to wynurzyłeś słowa twoje, a czyjeż natchnienie wyszło z ciebie? [5] »Cienie nawet zgasłych drżą, głęboko pod wodami i mieszkańcami ich. [6] »Obnażona leży przepaść przed Nim, a zasłony pozbawiona jest otchłań. [7] »Roztacza północ nad zamętem, zawiesza ziemię na nicości. [8] »Zawięzuje wody w chmurach Swoich, a jednak nie rwie się obłok pod niemi. [9] »Zakrywa widok stolicy Swojej, rozpostarłszy nad nią obłok swój. [10] »Kres zakreślił na powierzchni wód, aż do granicy światła z mrokiem. [11] »Filary niebios zachwiały się, i osłupiały przed groźbą Jego. [12] »Mocą Swoją spienił morze, a mądrością Swoją zmiażdżył Rahaba. [13] »Za tchnieniem Jego rozjaśnia się niebo; przeszyła ręka Jego węża chybkiego. [14] »Oto tylko zarysy dróg Jego, ale i to tylko poszept wieści, którąśmy zasłyszeli o Nim! Wszakże gromowładną wszechmoc Jego - któż ją wyrozumie! 
«  Księga Hioba 25 Księga Hioba 26 Księga Hioba 27  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).