Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 27
«  Księga Hioba 26 Księga Hioba 27 Księga Hioba 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I prowadził Ijob dalej pouczającą rzecz swoją, i rzekł: [2] »Żyw Bóg, który mnie wyzuł z prawa mojego, i Wszechmocny, który goryczą przejął duszę moję. [3] »Że dopóki stanie tchu we mnie, a tchnienia Bożego w nozdrzach moich. [4] »Nie wyrzekną usta moje nieprawości, ani zmyśli język mój obłudy. [5] »Dalekiem to odemnie, abym wam słuszność przyznawał; póki nie skonam nie pozwolę sobie zabrać niewinności mojej. [6] »Przy prawości mojej trzymam się, a nie puszczę jej, a nie potępia sumienie moje żadnego z dni moich. [7] »Jako niegodziwy musi wróg mój się okazać, a przeciwnik mój jako krzywdziciel. [8] »Bo jakaż nadzieja obłudnika, gdy odetnie, gdy wydrze Bóg duszę jego? [9] »Czyż usłyszy Bóg wołanie jego, gdy przypadnie go niedola? [10] »Alboż może on się rozkoszować Wszechmocnym, wzywać Boga na każdy czas? [11] »Ja wszakże wskażę wam, co ręką Bożą się dzieje, co Wszechmocny zamierza, nie utaję. [12] »Oto wszyscyście to widzieli; a czemu marności jeszcze prawicie? [13] »Taki to udział człeka niegodziwego u Boga, dziedzictwo tyranów, jakie od Wszechmocnego odbierają. [14] »Jeśli podrosną synowie jego, pójdą pod miecz, a potomkowie jego nie nasycą się chleba. [15] »Pozostali po nim w czasie zarazy pochowani będą, a wdowy ich nie zapłaczą po nich. [16] »Choćby nagromadzał jako prochu srebra, a nasprawiał szat niby błota. [17] »Nasprawi on, ale sprawiedliwy przyodzieje je, a srebro podzieli nieskazitelny. [18] »Zbuduje niby mszyca dom swój, i niby budę, którą stróż wystawia. [19] »Jako bogaty położy się, ale nie uczyni tego więcej, otworzy oczy swoje, ale już go nie będzie. [20] »Zachwycą go niby powodzie strachy, w nocy uprowadzi go nawałnica. [21] »Wicher uniesie go a odejdzie, i porwie go z miejsca swojego. [22] »On zaś mierzy nań wciąż bez litości, przed ręką Jego musi uciekać, uciekać. [23] »Wtedy klaśnie nad nim każdy rękoma i wysyka go z miejsca swojego. 
«  Księga Hioba 26 Księga Hioba 27 Księga Hioba 28  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).