Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 10
«  Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10 Księga Psalmów 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czemuż o Boże stoisz zdaleka, ukrywasz się w czasach niedoli. [2] »W pysze swojéj ściga niegodziwy biednego, usidleni są w knowaniach, które usnuli. [3] »Albowiem chlubi się niegodziwy żądzą duszy swojéj, a łupieżca bluźni, lży Boga. [4] »Niegodziwy w wyniosłości ducha swego: nie karci On, niemasz Boga, są wszystkie myśli jego. [5] »Szczęśliwe są drogi jego każdego czasu; wysoko sądy Twoje, daleko od niego; na wszystkich przeciwników swoich nadyma się. [6] »Mówi w sercu swém: nie zachwieję się, od pokolenia do pokolenia nie będę w złéj doli. [7] »Bluźnierstwa usta jego są pełne, podstępu i zdrady, a na języku jego niecność i nieprawość. [8] »Siedzi w zasadzce po zagrodach, w kryjówkach godzi na niewinnego; oczy jego nieszczęsnego śledzą. [9] »Czai się w kryjówce, jak lew w gęstwinie, czycha by porwać biednego; porywa biednego, oplątując go w sidła swoje. [10] »Płaszczy się, czai, aż wpadną w moc jego nieszczęśni. [11] »Mówi w sercu swojém: zapomniał Bóg, zakrył oblicze Swoje, nie ujrzy na wieki. [12] »Powstań Boże, Panie podnieś dłoń Twoję, nie zapominaj uciśnionych! [13] »Czemuż ma lżyć niegodziwiec Pana; mawiać w sercu swojém: Ty nie poszukujesz. [14] »Widzisz jednak Ty! niecność i krzywdę widzisz, by odpłacić ręką Twoją, na Tobie polega nieszczęśliwy, osieroconego Ty byłeś pomocą. [15] »Skrusz ramię niegodziwca; a złoczyńcy, obyś złości jego szukał, a nie znalazł więcéj. [16] »Bóg królem na wieki wieków, znikną pogany z ziemi Jego. [17] »Życzenia uciśnionych usłyszysz o Boże; pokrzepisz ich serce, wysłucha ucho Twoje. [18] »Byś sprawiedliwość wymierzył sierocie i uciśnionemu, by nie wielmożył się więcéj człowiek téj ziemi. 
«  Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10 Księga Psalmów 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).