Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 111
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Halleluja. Sławię Boga całém sercem w zborze prawych i w zgromadzeniu. [2] »Wielkie dzieła Boga, odpowiednie wszystkim swym przeznaczeniom. [3] »Świetném i okazałém dzieło Jego, a sprawiedliwość Jego ostoi się na wieki. [4] »Pamiątkę ustanowił cudom Swoim; litościwym i miłosiernym Bóg. [5] »Pożywienie dał czcicielom Swoim; pamięta wiecznie przymierze Swoje. [6] »Potęgę czynów Swoich wyjawił ludowi Swemu, oddawszy im dziedzictwo ludów. [7] »Sprawy rąk Jego prawda i sprawiedliwość; nieomylne wszystkie przykazania Jego. [8] »Utwierdzone na zawsze, na wieki, spełnione w prawdzie i godziwości. [9] »Wyzwolenie zesłał ludowi Swojemu, ustanowił na wieki przymierze Swoje; święte i wspaniałe imię Jego. [10] »Początkiem mądrości bogobojność, myśl dobra u wszystkich, co je spełniają. Chwała Jego ostoi się na wieki. 
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).