Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 114
«  Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy wychodził Izrael z Micraim, dom Jakóba z pośród narodu obcego. [2] »Stał się Jehuda uświęconym Jego, Izrael władztwem Jego. [3] »Morze to widziało i uciekło, Jordan cofnął się wstecz. [4] »Góry podskakiwały jak barany, pagórki jak jagnięta. [5] »Co ci to morze, że uciekasz? Jordanie, że się cofasz wstecz? [6] »Góry, że podskakujecie jak barany? pagórki niby jagnięta. [7] »Przed obliczem Pana drżysz ziemio, przed obliczem Pana Jakóbowego. [8] »Który przemienia skałę w jezioro, krzemień w źródło wód. 
«  Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).