Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 128
«  Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymia. Szczęsny każdy bogobojny, który postępuje drogami Jego. [2] »Pracę rąk twoich gdy pożywasz, szczęśliwy jesteś i błogo ci. [3] »Żona twoja jak winorośl bujna w obrębie domu twojego, syny twoje jak rószczki oliwne dokoła stołu twego. [4] »Oto że tak błogosławiony mąż bogobojny. [5] »Niech błogosławi ci Bóg z Cyonu, obyś oglądał szczęście Jerozolimy po wszystkie dni życia twojego. [6] »Obyś oglądał dzieci dzieci twoich, pokój w Izraelu. 
«  Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).