Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 132
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymia. Pomnij Boże Dawidowi wszystkie cierpienia jego. [2] »Jak przysiągł Bogu, ślubował Mocarzowi Jakóba. [3] »Nie wnijdę do sieni domu mojego, nie wstąpię na posłanie łoża mojego. [4] »Nie użyczę snu oczom moim a powiekom moim drżémania. [5] »Póki nie znajdę miejsca dla Boga, siedziby dla Mocarza Jakóbowego. [6] »Oto słyszeliśmy o niéj w Efrata, znaleźliśmy ją na błoniach Jaar. [7] »Wnijdźmyż do przybytków Jego, ukorzmy się u podnóżka stóp Jego. [8] »Zstąp Boże do miejsca spoczynku Twego, Ty i arka Majestatu Twego. [9] »Kapłani Twoi obloką się cnotą, a pobożni Twoi się uradują. [10] »Gwoli Dawidowi słudze Twojemu, nie odtrącaj oblicza pomazańca Twego. [11] »Zaprzysiągł Bóg Dawidowi w prawdzie, nie cofnie się od niéj; z płodu żywota twego wyniosę na tron twój. [12] »Jeżeli przestrzegać będą synowie twoi przymierza Mojego i świadectwa tego, którego ich nauczam, i synowie ich na wieki zasiadać będą na tronie twoim. [13] »Albowiem wybrał Bóg Cyon, upodobał sobie na siedzibę Swoję. [14] »To spoczynek Mój na wieki, tu zasiądę, bo upodobałem go Sobie. [15] »Płodom jego pobłogosławię, biednych jego nasycę chlebem. [16] »I kapłanów jego oblokę pomocą, a pobożni jego radować się będą. [17] »Tam dam wzrosnąć potędze Dawida, przygotuję pochodnię pomazańcowi Mojemu. [18] »Wrogi jego okryję sromotą, a na nim błyszczeć będzie korona jego. 
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).