Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 144
«  Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawida pieśń. Błogosławiony Bóg, opoka moja, który wprawia ręce moje do walki, pierście moje do boju. [2] »Dobroczyńca mój i warownia moja, obrona moja i zbawca mój, tarcza moja, i Nim się osłaniam; który poddał naród mój podemnie. [3] »Boże, czemże człowiek, że baczysz nań, a syn człowieka, że go cenisz. [4] »Człowiek do tchnienia podobny, dni jego jako cień przemijający. [5] »Boże, skłoń niebiosa Twoje i zstąp, dotknij gór, a niech zadymią. [6] »Zabłyśnij błyskawicą i rozprosz je, spuść strzały Twoje, a poraź je. [7] »Spuść rękę Twą z wysokości, wybaw i ocal mnie z powodzi wielkich, z ręki synów obczyzny. [8] »Których usta mówią fałsz, których prawica, prawicą zawodną. [9] »Panie, pieśń nową zaśpiewam Ci, na lutni dziesięciostrunnéj zanucę Ci. [10] »Który dajesz zwycięztwo królom, któryś wybawił Dawida, sługę Twego, od miecza srogiego. [11] »Wybaw i ocal mnie z ręki synów obczyzny, których usta mówią fałsz, których prawica, prawicą zawodną. [12] »Aby synowie nasi byli jako latorośle, pielęgnowane w młodości; nasze córki jako rzeźby wyciosane na przyczółku pałacu. [13] »Nasze stodoły pełne, aby starczyły od zbioru do zbioru, trzody nasze w tysiącach i krociach na błoniach naszych. [14] »Woły nasze objuczone, ani szkoda, ani strata, ani skarga na ulicach naszych. [15] »Szczęsny naród, któremu się tak dzieje; szczęsny naród któremu Bóg Panem. 
«  Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).