Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 145
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Hymn Dawida. Wynoszę Cię Panie mój, królu, błogosławię imię Twoje na wieki wieków. [2] »Każdego dnia błogosławię Cię i wysławiam imię Twoje na wieki wieków. [3] »Wielki Bóg i sławiony wielce, a wielkości Jego niema granic. [4] »Pokolenie pokoleniu niech wychwala dzieła Twoje, i wszechmoc Twoję niech rozpowiadają. [5] »Blask chwały majestatu Twojego, i sprawy cudów Twoich rozpamiętywam. [6] »I potęgę wspaniałych czynów Twoich opiewać będą, a o wielkości Twojéj rozpowiem. [7] »Sławę wielkiej dobroci Twojéj wygłoszą, a sprawiedliwość Twoję opiewać będą. [8] »Litościwy i miłosierny Bóg, nieskory do gniewu i wielki łaską. [9] »Dobry Bóg dla wszystkich, i miłosierdzie Jego nad wszystkiemi tworami Jego. [10] »Sławią Cię, Boże, wszystkie twory Twoje, i cnotliwi Twoi błogosławią Cię. [11] »Chwałę królestwa Twego opowiadają, a potęgę Twoję wygłaszają. [12] »Aby zwiastować synom ludzkim Jego potęgę, i chwałę blasku Jego królestwa. [13] »Królestwo Twoje królestwem wszech światów, a panowanie Twoje od pokolenia do pokolenia. [14] »Wspiera Bóg wszystkich upadających, a podnosi wszystkich zgnębionych. [15] »Oczy wszystkich Ciebie wyglądają, a Ty dajesz im pożywienie ich w swoim czasie. [16] »Otwierasz rękę Twoję, i nasycasz wszystko co żyje do woli. [17] »Sprawiedliwy Bóg na wszystkich drogach Swoich, i łaskawy we wszystkich czynach Swoich. [18] »Blizki Bóg wszystkim, którzy Go wzywają, każdemu kto wzywa Go szczerze. [19] »Życzenie bogobojnych Swoich spełnia, a wołania ich słucha, i pomaga im. [20] »Strzeże Bóg wszystkich, którzy Go miłują, a wszystkich niegodziwych tępi. [21] »Chwałę Boga niech głoszą usta moje, a niech błogosławi wszelkie ciało imię święte Jego na wieki wieków. 
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).