Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 24
«  Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawida pieśń. - Boga jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. [2] »Bo On nad morzami ją utwierdził, i nad rzekami ją umocnił. [3] »Któż wstąpi na górę Bożą, i kto stanie na miejscu Jego świętém. [4] »Czystych rąk i nieskażonego serca, który nie podał fałszowi duszy swojéj, i nie przysięgał obłudzie. [5] »Odbiera błogosławieństwo od Boga, i nagrodę od Pana Swego wybawienia. [6] »Takiém jest pokolenie Jego czcicieli, szukających Oblicza Twego, to Jakób. - Sela. [7] »Wznieście bramy wierzchy swoje, i rozwiedźcie się wrota odwieczne, niech wnijdzie król chwały. [8] »Kto to ów król chwały? Bóg mocny i potężny, Bóg potężny w boju. [9] »Wznieście bramy wierzchy swoje, rozwiedźcie się wrota odwieczne, niech wnijdzie król chwały. [10] »Kto to ów król chwały? - Bóg zastępów, On to król chwały. - Sela. 
«  Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).