Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 29
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. - Nieście Bogu, Synowie Boży, nieście Bogu chwałę i cześć. [2] »Nieście Bogu cześć imienia Jego; korzcie się przed Wiekuistym w nastroju świętym. [3] »Głos Boży nad wodami; Pan chwały zagrzmiał, Bóg nad wodami wielkiemi. [4] »Głos Boży w potędze; głos Boży w majestacie. [5] »Głos Boży łamie cedry; druzgoce Bóg cedry Libanu. [6] »I podrzuca je, jakoby cielęta, Liban i Szirion, jak bawolęta. [7] »Głos Boży krzesze płomienie ognia. [8] »Głos Boży wstrząsa puszczą, wstrząsa Bóg pustynią Kadesz. [9] »Głos Boży wstrząsa dęby, i ogołaca bory, a w przybytku Jego wszystko głosi chwałę. [10] »Bóg w czas potopu panował, i panować będzie król na wieki. [11] »Bóg moc ludowi Swemu da, Bóg pobłogosławi lud Swój pokojem. 
«  Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).