Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 44
«  Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(44:1) Przewodnikowi chóru, synów Koracha dumanie. (44:2) Panie, na własne uszy słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, które spełniłeś za dni ich, za czasów dawnych. [2] »(44:3) Tyś dłonią Twoją ludy wygnał a zasadziłeś ich; wytraciłeś narody a rozkrzewiłeś ich. [3] »(44:4) Bo nie mieczem swoim posiedli ziemię, ani ramię ich pomogło im, lecz prawica Twoja, i ramię Twoje; i światło oblicza Twojego, bo upodobałeś ich sobie. [4] »(44:5) Tyś sam królem moim; Panie, nakaż zwycięztwa Jakóba. [5] »(44:6) Tobą gnębicieli naszych odeprzemy; imieniem Twojém zdepczem przeciwników naszych. [6] »(44:7) Bo nie na łuku moim polegam, ani mnie miecz mój ocali. [7] »(44:8) Lecz ty ocalasz nas od gnębicieli naszych, a nieprzyjaciół naszych pohańbiasz. [8] »(44:9) Panem się chlubimy codzień, a imię Twoje na wieki wysławiamy. - Sela. [9] »(44:10) Wszelako porzuciłeś i zawstydziłeś nas i nie wystąpiłeś w szeregach naszych. [10] »(44:11) Dałeś się nam cofnąć w obec wroga, a nieprzyjaciele nasi grabili dowoli. [11] »(44:12) Podałeś nas jako trzodę na żer, a między ludy rozproszyłeś nas. [12] »(44:13) Sprzedałeś lud Twój za marne, i nie lichwiłeś o ich cenę. [13] »(44:14) Podałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na pośmiewisko i urąganie otoczeniu naszemu. [14] »(44:15) Uczyniłeś nas przysłowiem między ludami, przedmiotem politowania między narodami. [15] »(44:16) Cały dzień hańba moja przedemną, a wstyd oblicza mego okrywa mnie. [16] »(44:17) Dla głosu bluźniercy i potwarcy, wobec wroga i mściciela. [17] »(44:18) Wszystko to spotkało nas, a nie zapomnieliśmy Cię, aniśmy przeniewierzyli się przymierzu Twojemu. [18] »(44:19) Nie cofnęło się wstecz serce nasze, ani zboczyły kroki nasze od ścieżki Twojéj. [19] »(44:20) Wszak zgniotłeś nas pośród szakali, i rozciągnąłeś nad nami cień śmierci. [20] »(44:21) Gdybyśmy zapomnieli Imię Pana naszego, a wyciągnęli dłonie nasze do bóztwa cudzego; [21] »(44:22) Czyżby Pan nie dociekł tego, wszak On zna skrytości serca. [22] »(44:22) Bo dla Ciebie zabijani bywamy codzień, uważani jako owce rzeźni. [23] »(44:23) Ocuć się, czemu śpisz Panie, przebudź się, nie porzucaj na zawsze. [24] »(44:24) Czemu oblicze Twe zakrywasz, zapominasz nędzę i ucisk nasz. [25] »(44:25) Bo poniżona do prochu dusza nasza, przylgnął do ziemi żywot nasz. [26] »(44:26) Powstań na pomoc nam i wybaw nas dla miłosierdzia Twojego. 
«  Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).