Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 59
«  Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(59:1) Przewodnikowi chóru, na nutę: "nie zatracaj" Dawida klejnot, gdy posłał Saul, i pilnowali domu, by go zabić. (59:2) Ocal mnie od wrogów moich, Panie mój; od przeciwników moich obroń mnie. [2] »(59:3) Ocal mnie od złoczyńców; od łaknących krwi wybaw mnie. [3] »(59:4) Bo oto czyhają na życie moje, spiknęli się na mnie zuchwali; chociażem nie przewinił, nie zgrzeszył, Boże. [4] »(59:5) Na niewinnego zbiegają się i szykują; powstań wobec mnie i spojrzyj. [5] »(59:6) A Ty Boże, Panie zastępów, Panie Izraela, zbudź się, by nawiedzić wszystkie te ludy; nie ulituj się nad żadnym ze zdrajców występnych. - Sela. [6] »(59:7) Wychodzą wieczorem, warczą jako psy i okrążają miasto. [7] »(59:8) Oto plwają usty swojemi, miecze na wargach ich. Czy to kto słyszał? [8] »(59:9) A Ty Boże, szydzisz z nich, urągasz wszystkim narodom. [9] »(59:10) Wobec potęgi jego Ciebie wyglądam, bo Pan twierdzą moją. [10] »(59:11) Pan mój litościwy poprzedza mię; Pan dozwoli mi widzieć pomstę nad prześladowcami moimi. [11] »(59:12) Nie zabijaj ich, by nie zapomniał lud mój; wstrząśnij ich mocą Twoją i strąć ich, tarczo nasza, Panie. [12] »(59:13) Grzechem ust ich, słowo warg ich; a niech uwikłają się pychą swoją, i złorzeczeniem i kłamstwem które głoszą. [13] »(59:14) Zgładź ich w gniewie, zgładź, póki ich nie stanie; a niech poznają, że Pan włada nad Jakóbem, aż do krańców ziemi. - Sela. [14] »(59:15) I będą chadzali wieczorem, warczeli jako psy i okrążali miasto. [15] »(59:16) Oni błąkać się będą za pożywieniem, i choć się nie nasycą, pokładą się. [16] »(59:17) A ja będę wysławiał potęgę Twoję i wychwalał co rano miłosierdzie Twoje; bo byłeś twierdzą mi i ucieczką w dzień niedoli mojéj. [17] »(59:18) Potęgo moja, Tobie zaśpiewam; bo Pan twierdzą moją, Pan miłosierny mój. 
«  Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).