Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 69
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(69:1) Przewodnikowi chóru na sześć głosów. Od Dawida. (69:2) Wspomóż mię Panie, bo doszły wody aż do zagrożenia życiu. [2] »(69:3) Ugrzązłem w bagnie bezdenném, a niemasz oparcia; dostałem się w głębie wód, a prąd uniósł mnie. [3] »(69:4) Znużyłem się wołając, zaschło gardło moje; omdlały oczy moje wyglądając Pana mojego. [4] »(69:5) Liczniejsi niż włosy głowy mojéj są nienawidzący mnie daremnie, wzmogli się ciemięzcy moi, wrogi moje bez powodu; czegom nie zagrabił nigdy, mam zwrócić. [5] »(69:6) Panie Ty znasz nieroztropność moję, a winy moje przed Tobą nie tajne. [6] »(69:7) Niechaj nie powstydzą się przezemnie ufający Ci Panie, Boże zastępów; niech nie zarumienią się przezemnie szukający Cię, Panie Izraela. [7] »(69:8) Wszak dla Ciebie znosiłem szyderstwo; okrył rumieniec oblicze moje. [8] »(69:9) Obcym się stałem braciom moim; i nieznanym dla synów matki mojéj. [9] »(69:10) Bo gorliwość dla domu Twego trawiła mnie; a szyderstwa urągających Tobie spadały na mnie. [10] »(69:11) I wypłakałem poszcząc duszę moję; a było to na urągowisko dla mnie. [11] »(69:12) I włożyłem miasto szaty wór; i stałem się im przysłowiem. [12] »(69:13) Rozpowiadają o mnie przesiadujący w bramach i śpiewki pijanych. [13] »(69:14) A ja - modlitwa moja do Ciebie Boże, w porę łaski Panie; w wielkiém miłosierdziu Twojém, odpowiedz mi ziszczeniem pomocy Twojéj. [14] »(69:15) Wydobądź mnie z błota, abym nie utonął; niech ocalonym będę od przeciwników moich i z głębin wód. [15] »(69:16) Niech nie uniesie mnie prąd wody, i niech nie pochłonie mnie głębia, i nie zawrze nademną topiel paszczy swojéj. [16] »(69:17) Wysłuchaj mnie Boże, bo błogą łaska Twoja; w wielkiém miłosierdziu Twojém zwróć się do mnie. [17] »(69:18) I nie skrywaj oblicza Twego przed sługą Twoim, bom uciśniony; pospiesz i wysłuchaj mnie. [18] »(69:19) Zbliż się do duszy mojéj i wybaw ją; z powodu wrogów wyzwól mnie. [19] »(69:20) Ty znasz hańbę moję, i wstyd mój, i sromotę moję; obecni Ci wszyscy ciemięzcy moi. [20] »(69:21) Hańba kruszy serce moje i jestem zbolały; czekam spółczucia a niemasz go, pocieszających, a nie znalazłem. [21] »(69:22) Wdali w pokarm mój żółć; a w pragnieniu mojém poili mnie kwasem. [22] »(69:23) Niech stół ich będzie dla nich zasadzką; a dla bezpiecznych sidłem. [23] »(69:24) Niech zaćmią się oczy ich, by nie widzieli; a biodra ich nieustannie zachwiewaj. [24] »(69:25) Wylej na nich gniew Twój; a zapalczywość Twoja niech dosięgnie ich. [25] »(69:26) Niech stanie się zamek ich pustkowiem; w namiotach ich niechaj nie będzie mieszkańca. [26] »(69:27) Bo kogo zraniłeś, ścigają; a o bólu porażonych przez Ciebie rozpowiadają. [27] »(69:28) Wymierz karę za karą na nich; a niech nie dostąpią łaski Twojéj. [28] »(69:29) Niech wymazani będą z księgi życia; a wraz z prawymi nie zapisani. [29] »(69:30) A mnie utrapionego i zbolałego, pomoc Twoja Panie wydźwignie mnie. [30] »(69:31) Sławić będę imię Pana pieśnią; wielbić je wdzięcznością. [31] »(69:32) I milszém to będzie Bogu niż wół, niż byk rogaty, dwukopytny. [32] »(69:33) Ujrzą to poniżeni i ucieszą się; szukający Pana, a ożyje serce wasze. [33] »(69:34) Bo słucha ubogich Bóg; a więźniami Swoimi nie gardzi. [34] »(69:35) Chwalą Go niebiosa i ziemia; morza i wszystko co się roi w nich. [35] »(69:36) Albowiem Pan wspomoże Cyon, i odbuduje miasta Jehudy, i osiądą tam, i odziedziczą ją. [36] »(69:37) A potomkowie sług Jego posiadać będą; a miłujący imię Jego zamieszkają w niéj. 
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).