Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 99
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bóg króluje, niech zadrżą narody; zasiadł na Cherubach, niech zachwieje się ziemia. [2] »Bóg na Cyonie wielki, a wzniesiony On nad wszystkie narody. [3] »Hołdować im imieniu Twojemu, wielkie i wspaniałe, święte ono. [4] »Potężny król prawo umiłował, Tyś utwierdził słuszność; prawo i sprawiedliwość w Jakóbie Tyś uczynił. [5] »Wywyższajcie Boga, Pana naszego, korzcie się u podnóżka stóp Jego; święty On. [6] »Mojżesz i Aron między kapłanami Jego, a Samuel między wzywającymi imienia Jego; wołali do Boga a On ich wysłuchał. [7] »Zpośród słupa obłoku przemawiał do nich, strzegli świadectw Jego i zakonu który poruczył im. [8] »Boże, Panie nasz, Tyś wysłuchał ich, Panem pobłażliwym byłeś dla nich, ale karzącym postępki ich. [9] »Wywyższajcie Boga, Pana naszego i korzcie się przed górą Jego świętą, bo świętym Bóg, Pan nasz. 
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).