Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
«  1 Księga Mojżeszowa 50 2 Księga Mojżeszowa 1 2 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto imiona synów Israela, przybyłych do Micraim: z Jakóbem, każdy z domem swoim, weszli: [2] »Reuben, Szymon, Lewi i Jehuda; [3] »Isachar, Zebulun i Binjamin, [4] »Dan i Naftali, Gad i Aszer. [5] »A było wszystkich dusz, wyszłych z biodra Jakóba, siedmdziesiąt dusz; a Josef był już w Micraim. [6] »I umarł Josef i wszyscy bracia jego, i całe pokolenie owo. [7] »A synowie Israela rozplenili się, i rozrodzili, i rozmnożyli, i wzmogli się wielce, i napełniła się ziemia nimi. [8] »I powstał król nowy nad Micraim, który nie znał Josefa. [9] »I rzekł do ludu swego: "Oto lud synów Israela zbyt liczny i silny dla nas. [10] »Otóż pocznijmy sobie mądrze z nim, aby się nie rozmnożył; bo gdy przypadnie wojna, przyłączy się i on do nieprzyjaciół naszych, i będzie walczył przeciw nam, i - ujdzie z tej ziemi." [11] »I ustanowili nad nim nadzorców robocizny, aby go dręczyli ciężkiemi robotami, i zbudował on miasta na zapasy dla Faraona: Pithom i Raamses. [12] »Ale im bardziej go udręczali, tém bardziej się rozmnażał, i tém bardziej się rozrastał: i zatrwożyli się wobec synów Israela. [13] »I ujarzmili Micrejczycy synów Israela srogo. [14] »I czynili gorzkiém życie ich, robotą ciężką około gliny i cegieł, i wszelką robotą na polu, i wszelaką robotą, do której ujarzmiali ich srogo. [15] »I powiedział król Micraimu do położniczek Ibrejskich, z której imię jednej: Szyfra, a imię drugiej: Pua, [16] »I rzekł: "Gdy będziecie położniczyć Ibrejkom, baczcie na krzesło porodowe: jeżeli to syn, zabijcie go, a jeżeli córka, niechaj żyje." [17] »Ale obawiały się położniczki Boga, i nie czyniły tak, jak mówił im król Micraimu; i zostawiały dzieci przy życiu. [18] »I wezwał król Micraimu położniczki i rzekł do nich: "Czemuście to uczyniły, a zostawiały dzieci przy życiu?" [19] »I rzekły położniczki do Faraona: "Dlatego, że nie jako niewiasty Micrejskie są Ibrejki, bo zdrowe one: zanim przyjdzie do nich położniczka, już urodziły." [20] »I dał Bóg powodzenie położniczkom; a lud mnożył się i wzmacniał wielce. [21] »A ponieważ obawiały się położniczki Boga, pobudował im domy. [22] »I rozkazał Faraon całemu ludowi swojemu tak: "Każdego nowonarodzonego syna wrzućcie do rzeki, każdą zaś córkę zostawcie przy życiu." 
«  1 Księga Mojżeszowa 50 2 Księga Mojżeszowa 1 2 Księga Mojżeszowa 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).