Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  2 Księga Mojżeszowa 22 2 Księga Mojżeszowa 23 2 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie rozsiewaj wieści kłamliwej; nie łącz ręki twojej ze złoczyńcą, aby być świadkiem bezprawia. [2] »Nie bądź za większością ku złemu i nie oświadczaj się w sporze aby się skłaniać ku większości, aby uchylić prawo. [3] »I biednego nie uwzględniaj w sporze jego. [4] »Jeżeli napotkasz wołu wroga twojego, albo osła jego zbłąkanego, niezwłocznie sprowadź go do niego. [5] »Jeżeli zobaczysz osła nieprzyjaciela twego, który legł pod brzemieniem swojém, a chciałbyś się usunąć od rozjuczenia go; niezwłocznie rozjucz go, wespół z nim. [6] »Nie skrzywiaj prawa ubogiego twego w sporze jego. [7] »Od orzeczenia fałszywego stroń, a niewinnego i prawego nie zabijaj; bo nie uniewinnię występnego. [8] »A wziątku nie bierz; bo wziątek zaślepia widzących i przekręca słowa sprawiedliwych. [9] »Cudzoziemca nie uciskaj; wszak wyście świadomi stanu duszy cudzoziemca, bo cudzoziemcami byliście w ziemi Micraim; [10] »Sześć lat obsiewaj ziemię twoję, i zbieraj płody jej. [11] »A siódmego zaniechasz ją; - zapuść ją, aby żywili się biedni ludu twego, a pozostałém po nich niech pożywi się zwierz polny: Tak postąpisz z winnicą twoją, z oliwnicą twoją. [12] »Sześć dni wykonywaj czynności twoje, a dnia siódmego odpoczywaj, aby wypoczął wół twój i osieł twój, i żeby wytchnął syn niewolnicy twej i cudzoziemiec. [13] »A we wszystkiém, com wam powiedział, bądźcie ostrożni; a imienia bogów cudzych nie wspominajcie: niech słyszaném nie będzie w ustach twoich! [14] »Trzy razy obchodzić Mi będziesz święto do roku. [15] »Święta przaśników przestrzegaj: siedm dni będziesz jadał przaśniki, - jakem ci przykazał, w oznaczonym czasie miesiąca kłosów; gdyż w nim wyszedłeś z Micraim. A niech nie ukażą się przed obliczem Mojém z próżną ręką. [16] »I święta żniwa, pierwocin plonów twoich, tego coś wysiał na polu; i - święta zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola. [17] »Trzy razy do roku ukaże się cały twój ród męzki przed obliczem Pana Wiekuistego. [18] »Nie rozlewaj wobec kiszonego, krwi ofiary Mojej, ani ma przeleżeć tłuszcz świątecznej Mej ofiary do rana. [19] »Najwcześniejsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz do domu Wiekuistego, Boga twojego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego. [20] »Oto Ja wysyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł na drodze, i aby cię zaprowadził na miejsce, które przygotowałem. [21] »Strzeż się go, a słuchaj głosu jego; nie sprzeciwiaj mu się, bo nieprzebaczy grzechu waszego, gdyż imię Moje w nim. [22] »Ale jeżeli słuchać będziesz głosu jego i spełnisz wszystko co powiem; tedy wrogować będę wrogom twoim, i gnębić gnębicieli twoich. [23] »Gdy pójdzie anioł Mój przed tobą, i zaprowadzi cię do Emorejczyka i Chittejczyka, i Peryzejczyka i Kanaanejczyka, do Chiwity i Jebusyty, a wytępię ich: [24] »Tedy nie korz się bogom ich, ani służ im, ani czyń według spraw ich; lecz zburzysz je, i skruszysz. [25] »A służcie Wiekuistemu, Bogu waszemu, a pobłogosławi On chléb twój i wodę twoję, i oddalę choroby z pośród ciebie. [26] »Nie będzie roniącej ani niepłodnej w kraju twoim; liczby dni twoich dopełnię. [27] »Strach Mój poszlę przed tobą, i strwożę cały lud przeciw któremu pójdziesz, i zwrócę wszystkich wrogów twoich grzbiet do ciebie. [28] »Wyszlę téż szerszenie przed tobą i wypędzą Chywitę, i Kanaanejczyka i Chittejczyka przed tobą. [29] »Nie wypędzę go przed tobą w jednym roku, aby nie zamieniła się ziemia w pustynię, i nie namnożył się przeciw tobie zwierz dziki. [30] »Powoli wypędzę go przed obliczem twojém, aż się rozplenisz i zawładniesz tą ziemią. [31] »I ustanowię granicę twoję od morza Sitowego do morza Pelisztów, a od puszczy aż do rzeki; bo oddam w ręce wasze mieszkańców tej ziemi, i wypędzisz ich z przed oblicza twojego. [32] »Nie zawieraj ani z nimi, ani z bogami ich przymierza. [33] »Niech nie mieszkają w ziemi twojej, aby nie uwiedli cię do grzechu przeciw Mnie; bo jeżeli będziesz służył bogom ich, to będzie ci to matnią." 
«  2 Księga Mojżeszowa 22 2 Księga Mojżeszowa 23 2 Księga Mojżeszowa 24  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).