Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25 2 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: [2] »"Powiedz synom Israela, aby zebrali Mi daninę; od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, przyjmiecie daninę Moję. [3] »A oto danina, którą przyjmować wam od nich: złoto, srebro, i miedź; [4] »I błękit, i purpurę, i karmazyn, i bisior, i wełnę kozią; [5] »I skóry baranie, czerwono barwione, i skóry borsucze, i drzewo akacyowe; [6] »Oliwę do świecznika, korzenie na olejek namaszczenia, i na kadzidło wonne; [7] »Kamienie onyksowe i kamienie oprawne, dla naramiennika i napierśnika. [8] »I wystawią Mi świątynię, abym zamieszkał w pośród nich. [9] »Ze wszystkiém tak, jako pokażę tobie, - pierwowzór przybytku i pierwowzór wszystkich naczyń jego, - tak i wykonacie. [10] »I zrobią arkę z drzewa akacyowego: dwa i pół łokcia długość jej, półtora łokcia szerokość jej, a półtora łokcia wysokość jej. [11] »I powleczesz ją złotem czystém, - z wewnątrz i z zewnątrz powleczesz ją; a zrobisz nad nią wieniec złoty w około. [12] »Odlejesz téż dla niej cztery pierścienie złote i przytwierdzisz je do czterech węgłów jej: dwa pierścienie do boku jej jednego, i dwa pierścienie do boku jej drugiego; [13] »I zrobisz drążki z drzewa akacyowego i powleczesz je złotem; [14] »I włożysz drążki te do pierścieni po bokach arki, dla uniesienia arki niemi. [15] »W pierścieniach arki powinny pozostać drążki: nie mają być odejmowane od niej. [16] »A umieścisz w arce tej świadectwo, które dam tobie. [17] »I zrobisz wieko ze złota czystego - dwa i pół łokcia długość jego, a półtora łokcia szerokość jego. [18] »I wykonasz dwa cheruby złote, - kutej roboty wykonasz je na obu brzegach wieka. [19] »A wykonasz cheruba jednego na brzegu z jednej strony, a cheruba drugiego na brzegu z drugiej strony; wystającymi z wieka wykonacie cheruby, po obu brzegach jego. [20] »A niech będą to cheruby o rozpostartych w górę skrzydłach, okrywające skrzydłami swemi wieko, a twarzami swojemi zwrócone jeden ku drugiemu: ku wieku niechaj będą twarze cherubów. [21] »I położysz wieko na wierzch arki; w arce zaś umieścisz świadectwo, które dam tobie. [22] »A stawiać się będę dla ciebie tam, i przemawiać do ciebie z ponad wieka, z pośród dwu cherubów, co nad arką świadectwa, o wszystkiém, co ci polecę do synów Israela. [23] »Sporządzisz téż stół z drzewa akacyowego, - dwa łokcie długość jego, łokieć szerokość jego, a półtora łokcia wysokość jego; [24] »I powleczesz go złotém czystém, a uczynisz doń wieniec złoty w około. [25] »Zrobisz téż w około niego listwę na piędź szeroką i wieniec złoty w około listwy. [26] »I zrobisz do niego cztery pierścienie złote, i utwierdzisz pierścienie te po czterech rogach, które u czterech nóg jego. [27] »Przy listwie będą pierścienie te jako osady dla drążków, dla uniesienia stołu. [28] »A zrobisz drążki te z drzewa akacyowego, i powleczesz je złotem, dla uniesienia stołu. [29] »I zrobisz misy jego, i czasze i dzbany i kielichy jego, któremi się rozlewa; ze złota czystego zrobisz je. [30] »I położysz na stół chléb wystawny, przed obliczem Mojém ustawicznie. [31] »Zrobisz téż świecznik ze złota czystego; kutej roboty ma być świecznik ten; słupiec i pręt jego, kielichy i gałki i kwiaty jego z niego wychodzić powinny. [32] »A sześć ramion wychodzić ma z boków jego; trzy ramiona świecznika z jednego boku jego, a trzy ramiona świecznika z drugiego boku jego. [33] »Trzy kielichy, kształtu kwiecia migdału na jedném ramieniu, - z gałką i kwiatem; i trzy kielichy kształtu kwiecia migdału na drugiém ramieniu - z gałką i kwiatem. Tak na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. [34] »A na samym świeczniku cztery kielichy, kształtu kwiecia migdału z gałkami i kwiatami jego. [35] »Jedna gałka pod dwoma ramionami jego, i jedna téż gałka pod dwoma ramionami jego, - u sześciu ramion wychodzących ze świecznika. [36] »Gałki ich i ramiona ich z niego samego wychodzić mają: cały ma być kuty z jednej bryły złota czystego. [37] »I zrobisz lamp do niego - siedm, tak żeby nasadziwszy lampy jego, one oświecały stronę jego przednią. [38] »Szczypczyki téż jego i popielniczki jego ze złota czystego. [39] »Z talentu złota czystego uczynią go wraz ze wszystkiemi temi naczyniami. [40] »A bacz, uczyń to wedle wzoru, który pokazano ci na górze. 
«  2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25 2 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).