Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 35
«  2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zgromadził Mojżesz cały zbór synów Israela, i rzekł do nich: "Oto, co rozkazał Wiekuisty spełnić: [2] »Przez sześć dni wykonywana będzie robota, ale dzień siódmy będzie wam święty, Sabbat najwyższy Wiekuistemu; ktoby wykonał w nim robotę, wydany będzie na śmierć. [3] »Nie rozniecicie ognia w żadnej z siedzib waszych w dzień Sabbatu". [4] »I oświadczył Mojżesz całemu zborowi synów Israela, i rzekł: "Oto, co rozkazał Wiekuisty mówiąc: [5] »Zbierzcie od siebie daninę Wiekuistemu; każdy szczodrobliwego serca niechaj złoży ją, ową daninę, Wiekuistemu: złoto, srebro i miedź. [6] »I błękit, i purpurę, i karmazyn, i bisior, i wełnę kozią; [7] »I skóry baranie, czerwono barwione, i skóry borsucze, i drzewo akacyowe. [8] »I oliwę do oświetlania, i aromaty na olejek namaczania i na kadzidło wonności; [9] »I kamienie onyksowe, i kamienie oprawne, na naramiennik i napierśnik. [10] »A wszyscy umiejętnego umysłu w pośród was przyjdą i wykonywać będą, cokolwiek rozkazał Wiekuisty: [11] »Przybytek, namiot jego z pokrowcem jego, zapinki jego, i bale, wrzeciądze, słupy i podsłupia jego; [12] »Arkę i drążki jej, wieko i zaponę zakrywającą; [13] »Stół i drążki jego, z wszystkiemi przyborami jego i chléb wystawny; [14] »I świecznik dla oświetlania z przyborami jego, i lampy jego, i olej do oświetlania; [15] »I ołtarz do kadzenia i drążki jego, i olej namaszczania i kadzidło z wonności, i kotarę wchodową u wejścia do przybytku. [16] »Ofiarnicę całopalenia i kratę miedzianą do niego, drążki jego i wszystkie przybory jego, miednicę i podnóże jéj. [17] »Zapony dworca i słupy i podsłupia jego, i kotarę dla bramy dworca; [18] »Kołki przybytku i kołki dworca, i powrozy ich. [19] »Szaty przetykane do służby w świątyni, szaty święte dla Ahrona, kapłana, i szaty synów jego, do piastowania kapłaństwa." [20] »I odszedł cały zbór synów Israela z przed oblicza Mojżesza. [21] »I przychodzili każdy, którego uniosło serce jego, i każdy, którego skłonił duch jego, i przynosili daninę Wiekuistemu dla wykończenia przybytku zboru, i do wszelkiej potrzeby jego, i na szaty święte. [22] »I przychodzili mężczyźni i niewiasty; każdy szczodrobliwego serca przyniósł kolczyki, i zausznice, i pierścienie, i naszyjniki, wszelkie naczynia złote; i każdy składał dań złota Wiekuistemu. [23] »Każdy téż, kto posiadał błękit, i purpurę, i karmazyn, i bisior, i wełnę kozią, i skóry baranie, czerwono barwione, i skóry borsucze, - przynosił je. [24] »Ktokolwiek zaś ofiarował dań srebra albo miedzi, - przynosił to w darze Wiekuistemu; każdy téż, co posiadał drzewo akacyowe, na wszelaką potrzebę dzieła tego przynosił. [25] »I wszystkie niewiasty umiejętnego umysłu, rękami swemi przędły, a przynosiły przędzę, błękit i purpurę, i karmazyn i bisior. [26] »Wszystkie téż niewiasty, które uniosło serce ich umiejętne, przędły wełnę kozią. [27] »Książęta zaś przynosili kamienie onyksu i kamienie do oprawy, na naramiennik i napierśnik. [28] »I korzenie i olej - do oświetlania i do oleju namaszczania, i do kadzidła z wonności. [29] »Każdy mężczyzna albo niewiasta z synów Israela, których pobudziło serce, aby ofiarowali na każde dzieło, które rozkazał Wiekuisty wykonać przez Mojżesza, - przynosili dobrowolne dary Wiekuistemu. [30] »I rzekł Mojżesz do synów Israela: "Patrzcie, powołał Wiekuisty po imieniu Becalela, syna Urego, syna Chura, z pokolenia Jehudy. [31] »I napełnił go duchem boskim, mądrością, rozumem i umiejętnością, i wszelkiém wykonawstwem. [32] »Ku wymyślaniu pomysłów, by robił w złocie, i w srebrze, i w miedzi. [33] »I w rytownictwie kamieni dla oprawy, i w rzeźbieniu drzewa, - aby wykonywał wszelką robotę wymyślną. [34] »I zdolność do nauczania złożył w umysł jego, - jego i Oholiaba, syna Achisamacha, z pokolenia Dan. [35] »Napełnił ich umiejętnością umysłu, aby wykonywali wszelkie rzemiosło rytownika i pomysłowca i hafciarza na błękicie, i na purpurze, i na karmazynie, i na bisiorze, i na tkaninie, wykonywających wszelkie rzemiosło i wymyślających pomysły. 
«  2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).