Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 18
«  Księga Przysłów 17 Księga Przysłów 18 Księga Przysłów 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Własnej żądzy swej szuka uparty, na każdą myśl zbawienną się obrusza. [2] »Nie pożąda głupiec rozsądku, a tylko tego, co mu objawia serce jego. [3] »Dokądkolwiek niegodziwy przychodzi, przychodzi też pogarda, a wraz z hańbą sromota. [4] »Jako wody głębokie są słowa z ust męża, potok to rozlewający się, zdrój mądrości. [5] »Uwzględnianie osoby niegodziwego jest równie niedobrem jak uchylanie prawa sprawiedliwego w sądzie. [6] »Wargi głupca wszczynają kłótnię, a usta jego pobudzają do bijatyk. [7] »Usta głupca powodują jego ruinę, a są wargi jego zasadzką na jego życie. [8] »Słowa zausznika są jak łakocie, a wnikają do tajników wnętrza. [9] »Opieszały w sprawach swoich, brat to marnotrawcy. [10] »Basztą silną imię Wiekuistego, do niej chroni się sprawiedliwy a ocalony zostaje. [11] »Mienie bogatego jest miastem jego warownem, i niby murem wysokim w wyobraźni jego. [12] »Przed upadkiem wynosi się serce człowieka, chwałę jednak poprzedza pokora. [13] »Kto odpowiada zanim wysłuchał, temu poczytuje się to za głupotę i za wstyd. [14] »Duch człowieka podtrzymuje go w jego cierpieniu, ale jeżeli duch zgnębiony, któż go podźwignie? [15] »Serce rozumnego przyswaja sobie wiedzę, a ucho mędrców dąży do poznania. [16] »Dar człowieka otwiera mu dostęp, a przed oblicze wielkich go wiedzie. [17] »Słuszność miewa pierwszy w sporze swoim; przychodzi jednak drugi i bada go. [18] »Sporom kładzie koniec los, i ustanawia rozejm między silnymi. [19] »Brat zdradzony, odporniejszy niż gród warowny, a swary ich niby zawory zamku. [20] »Z owoców ust człowieka nasyca się żywot jego; plonem warg swoich się nasyca. [21] »Śmierć i życie są w mocy języka, a kto się nim lubuje, karmi się jego owocem. [22] »Kto znalazł żonę dobrą znalazł szczęście i dostąpił łaski od Wiekuistego. [23] »Błagalnie przemawia biedny, a zuchwale odpowiada bogaty. [24] »Kto licznych ma towarzyszy, ma ich ku własnej zagubie, ale bywa przyjaciel przywiązany szczerzej niż brat. 
«  Księga Przysłów 17 Księga Przysłów 18 Księga Przysłów 19  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).