Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Koheleta » Rozdział 1
«  Księga Przysłów 31 Księga Koheleta 1 Księga Koheleta 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jerozolimie. [2] »O, marność nad marnościami! rzekł Kohelet; o, marność nad marnościami! Wszystko marność! [3] »Cóż za pożytek człowiekowi z całego trudu swojego, którym się trudzi pod słońcem! [4] »Jedno pokolenie odchodzi, a drugie przychodzi; ale ziemia wiecznie pozostaje. [5] »A słońce wschodzi, a słońce znów zachodzi, i zdąża do miejsca swego, kędy ma wzejść. [6] »Idzie na południe, a zwraca się ku północy, wciąż krążąc idzie wiatr, a po wirach swoich wraca wiatr. [7] »Wszystkie rzeki idą do morza, wszakże morze się nie zapełnia: do miejsca, do którego rzeki idą, tam idą wciąż. [8] »Wszystkie rzeczy nużą się, żaden człowiek tego nie wypowie; oko nie nasyca się widzeniem, a ucho nie napełnia się słyszeniem. [9] »To, co było, to i będzie, a co się stało, to się stanie, a niemasz nic nowego pod słońcem. [10] »Jeśli jest rzecz, o którejby kto powiedzieć chciał: Patrz, to coś nowego! - już dawno to było za onych wieków, które przeszły przed nami. [11] »Niemasz wspomnienia o poprzednich, i o późniejszych, które nastaną, nie będzie wspomnienia u tych, którzy później jeszcze przyjdą. [12] »Ja, Kohelet, byłem królem nad Israelem w Jerozolimie. [13] »I zwróciłem serce moje na to, abym zbadał i wyśledził mądrością wszystko, co się dzieje pod niebem: czczy to popęd, który złożył Bóg w synach ludzkich, aby się nim trapili! [14] »Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem, a oto wszystko marność i pogoń za wiatrem. [15] »Co krzywe nie daje się wyprostować, a co brakuje nie może wejść w rachubę. [16] »I pomyślałem w sercu swojem, i rzekłem: Oto zdobyłem wielką i coraz wyższą mądrość ponad wszystkich, którzy byli przedemną w Jerozolimie, a serce moje przejrzało pełnię mądrości i wiedzy. [17] »Ale gdym zwrócił serce moje, abym uświadomił sobie czem mądrość i wiedza, szaleństwo i głupota - poznałem, że i to pogoń za wiatrem. [18] »Bo gdzie wiele mądrości, tam wiele zgryzoty, a kto mnoży wiedzę, mnoży cierpienie. 
«  Księga Przysłów 31 Księga Koheleta 1 Księga Koheleta 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).