Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Pieśń nad Pieśniami » Rozdział 1
«  Księga Koheleta 12 Księga Pieśń nad Pieśniami 1 Księga Pieśń nad Pieśniami 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń najprzedniejsza Salomona. [2] »Gdyby mnie też pocałował jednym z pocałunków ust swoich! albowiem przyjemniejsze niż wino są pieszczoty twoje. [3] »Rozkoszne dla wonności są pachnidła twoje; niby rozlany olejek imię twoje, przeto umiłowały cię niewiasty. [4] »Pociągnij mnie za sobą; o, spieszmy się! - wprowadził mnie już król do komnat swoich. Będziemy się radowały i cieszyły tobą, wysławiały pieszczoty twoje bardziej niż wino; słusznie cię miłują! [5] »Śniada ja ale wdzięczna, o córy jerozolimskie! jako namioty Kedaru, jako opony Salomona. [6] »Nie baczcie, żem tak śniada, że mnie słońce opaliło. Synowie matki mojej wspłonęli gniewem na mnie; ustanowili mnie dozorczynią winnic - własnej winnicy mojej nie dozorowałam! [7] »Daj mi znać, o ty, którego umiłowała dusza moja: gdzie pasiesz, gdzie dajesz odpoczywać trzodzie swej w południe? Bo czemuż mam się błąkać jako zakwefiona przy stadach towarzyszy twoich? [8] »Jeśli tego nie wiesz, o najpiękniejsza z kobiet, wynijdźże w tropy trzód, a paś koźlątka twoje przy namiotach pasterzy. [9] »Do klaczy mojej u zaprzęgów Faraona porównywam cię, przyjaciółko moja. [10] »Cudne są licom twoim sznury klejnotów, szyi twojej kolje. [11] »Sznury klejnotów złotych sprawim tobie z nakrapianiem srebrnem. [12] »Pokąd król w kole swym bawił, wydała narda moja woń swoję. [13] »Jako mieszek myrry jest mi luby mój, spoczywający na piersiach moich. [14] »Jako kiść cypru jest mi luby mój na winnicach Engedi. [15] »O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja; o jakoś ty piękna! Oczy twoje niby oczy gołębicy. [16] »Jakżeś ty piękny luby mój, i jak nadobny! a to łoże nasze, które zawsze się zieleni. [17] »Stropy domów naszych z cedrów, gonty nasze z cyprysów. 
«  Księga Koheleta 12 Księga Pieśń nad Pieśniami 1 Księga Pieśń nad Pieśniami 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).