Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 9
«  Księga Izajasza 8 Księga Izajasza 9 Księga Izajasza 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(8:23) Wszakże nie przetrwa ciemność dla tej, która w ucisku jest. Czasu poprzedniego sprowadził poniżenie do ziemi Zebulun i do ziemi Naftali - ale w następstwie ustanowi cześć po drodze do morza, po za Jordanem, w okręgu plemion. [2] »(9:1) Lud, który postępuje w ciemności, ujrzy światło wielkie, którzy przebywają w krainie pomroki śmiertelnej światło zabłyśnie nad nimi. [3] »(9:2) Rozmnożysz ten naród, uczynisz wielką radość jego: rozradują się przed Tobą, jak się radują podczas żniwa, jak się cieszą przy rozdziale zdobyczy. [4] »(9:3) Bo jarzmo ciążące na nim, i kij na jego ramieniu, i bicz ciemięzcy jego skruszysz jak w dzień Midjanu. [5] »(9:4) Bo każda zbroja zbrojącego się śród wrzawy, i szata zbroczona krwią pójdzie w płomienie na pastwę ognia. [6] »(9:5) Bo dziecię narodziło się nam, chłopię daném nam zostało, a złożoną jest władza na ramieniu jego, i nazwą imię jego: Znamienitym radcą, boskim bohaterem, patryarchą wiecznym, księciem pokoju. [7] »(9:6) Ku rozmnożeniu władzy i pokoju bez końca na tronie Dawida i w państwie jego, aby je utrwalić i utwierdzić przez prawo i sprawiedliwość odtąd i na wieki. Rzewniwość Wiekuistego zastępów dokona tego. [8] »(9:7) Słowo rzucił Pan przeciw Jakóbowi, aby spadło w Israelu, [9] »(9:8) A dowié się o niém lud cały, Efraim i mieszkańcy Szomronu, którzy w dumie i wyniosłości serca mówią: [10] »(9:9) Cegły zapadły, więc ciosem murować będziemy, morwy są ścięte, a więc cedrami je zastąpim. [11] »(9:10) I dźwignie Wiekuisty ciemięzców Recyna na niego, i wrogów jego poduszczy. [12] »(9:11) Aram od wschodu i Pelisztow z zachodu, i pochłoną Israela całą paszczą. Z tém wszystkiém nie odwróci się gniew Jego i będzie wciąż dłoń Jego zawieszona. [13] »(9:12) Ale naród nie nawróci się do karciciela swojego, a Wiekuistego zastępów wzywać nie będą. [14] »(9:13) Przeto zetnie Wiekuisty z Israela głowę i kończynę, palmową gałąź i sitowie dnia jednego. [15] »(9:14) Starszy i dostojnik oto głowa, a wieszcz nauczający fałszu oto kończyna. [16] »(9:15) A są przewodnicy narodu tego zwodnicy, a prowadzeni jego zgubieni. [17] »(9:16) Przeto młodzieńcami jego nie ucieszy się Pan, a nad sierotami i wdowami jego nie zmiłuje się; bo wszystko to obłudném i złośliwém, a każde usta prawią bezecność. Z tém wszystkiém nie odwróci się gniew Jego, i będzie wciąż dłoń Jego zawieszona. [18] »(9:17) Bo rozpali się jako ogień niegodziwość, który głóg i ciernie pochłonie, i rozżarzy się w gęstwinach lasu, że zakłębią się w unoszącym się dymie. [19] »(9:18) Zapalczywością Wiekuistego zastępów zadymi się ziemia, a stanie się naród jako pastwa ognia, - jeden drugiego nie oszczędzi. [20] »(9:19) Odrzynać będą z prawej i łaknąć, pożerać z lewej i nie nasycą się; każdy ciało ramienia swego pożerać będzie. [21] »(9:20) Menaszeh Efraima, a Efraim Menaszę, obaj razem przeciw Jehudzie. Z tém wszystkiém nie odwróci się gniew Jego, i będzie wciąż dłoń Jego zawieszona. 
«  Księga Izajasza 8 Księga Izajasza 9 Księga Izajasza 10  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).