Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 8
«  Księga Izajasza 7 Księga Izajasza 8 Księga Izajasza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Wiekuisty do mnie: Weźmiesz sobie tablicę wielką i nakreślisz na niej pismem zwyczajném: "Szybkiemu łupowi, chyżej zdobyczy". [2] »I stwierdziłem to sobie przez świadków wiarogodnych, przez Uryję kapłana i Zacharję syna Jeberechji. [3] »I przybliżyłem się do prorokini i poczęła i urodziła syna. I rzekł Wiekuisty do mnie: Nadaj mu imię: Szybkim łup, chyżą zdobycz. [4] »Bo zanim nauczy się to dziecię wołać: Ojcze mój, i matko moja, poniosą skarby Damesku i łup Szomronu przed królem Aszur. [5] »I począł Wiekuisty dalej przemawiać do mnie, i rzekł: [6] »Ponieważ porzucił naród ten wody Szyloach, toczące się cicho, a cieszy się wraz z Recynem i synem Remalji. [7] »Więc oto Pan sprowadzi na nich wody strumienia, potężne i wielkie, - króla Aszur i wszystek jego poczet; i wystąpi ze wszystkich łożysk swoich, i zaleje wszystkie swe brzegi. [8] »I przeniknie do Jehudy i rozleje się i wzbierze, aż po szyję dojdzie; a rozpędy skrzydeł jego ogarną obszar kraju twojego, Immanuelu! [9] »Srożcie się narody i drżyjcie, nadstawcie ucha wszystkie obszary ziemi! zbrójcie się i drżyjcie, zbrójcie się i drżyjcie! [10] »Uradźcie radę, ale zniweczoną będzie, uknujcie zmowę, ale nie ostoi się, bo z nami Bóg! [11] »Albowiem tak mówił Wiekuisty do mnie w porywie natchnienia i napominając mnie, abym nie szedł drogą ludu tego, i rzekł: [12] »Nie wołajcie: sprzysiężenie! na wszystko, co naród ten nazywa sprzysiężeniem, a przedmiotu obawy jego nie obawiajcie się, i nie trwożcie się. [13] »Wiekuistego zastępów, Jego tylko święćcie: On niech będzie obawą waszą, On waszą trwogą. [14] »Inaczej stanie się to powodem zwady i kamieniem obrazy i szkopułem potknienia obu domom Israela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruszalaim. [15] »I potknie się o nie wielu i upadną, i będą rozbici i opętani i pojmani. [16] »Zawiń to świadectwo, zapieczętuj naukę między uczniami moimi! [17] »I ufać będę Wiekuistemu, który skrył oblicze Swe od domu Jakóba i pokładać w Nim nadzieje moje. [18] »Oto ja i dzieci, które dał mi Wiekuisty, myśmy wskazówki i zwiastuny w Israelu od Wiekuistego zastępów, zasiadającego na górze Cyon. [19] »Ale gdy powiedzą wam: poradźcie się wieszczbiarzy i wróżbitów, co to szepcą i mruczą, - alboż to nie każdy naród bóstw swoich się radzi - o żywych u martwych? [20] »Na naukę i świadectwo! jeżeli nie prawią wam rzeczy takiej, w której niema jasności. [21] »To téż tułać się będzie po niej każdy, uciemiężony i łaknący; a łaknąc rozgniewa się, złorzecząc królowi i bóstwu swojemu, i zwróci się ku niebu, [22] »I spojrzy ku ziemi, a tu niedola i pomroka, tumany gęste i ciemność zwarta! 
«  Księga Izajasza 7 Księga Izajasza 8 Księga Izajasza 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).