Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 18
«  Księga Jeremiasza 17 Księga Jeremiasza 18 Księga Jeremiasza 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które doszło Jeremjasza od Wiekuistego, głosząc: [2] »Wstań, a zstąp do domu garncarza, a tam obwieszczę ci słowa Moje. [3] »I zstąpiłem do domu garncarza, a oto wyrabiał on właśnie robotę na kręgu. [4] »A gdy zepsuło się naczynie, które wyrabiał - jak to z gliną w ręku garncarza bywa - począł wyrabiać z niej naczynie inne, stosownie do tego, jak się podobało w oczach garncarza wyrobić. [5] »Doszło mnie tedy słowo Wiekuistego, głosząc: [6] »Czyżbym jak garncarz ten nie mógł postąpić z wami, domu Israela, rzecze Wiekuisty; oto jako glina w ręku garncarza, tak jesteście i wy w ręce Mojej, domu Israela! [7] »Raz wypowiadam o narodzie albo królestwie, abym je wyplenił i zburzył i wytępił, [8] »Wszakże gdy odwróci się naród ten przeciw któremu mówiłem od niecności swojej, wtedy rozmyślam się co do złego, które zamierzałem mu wyrządzić. [9] »Innym znów razem wypowiadam o narodzie albo królestwie, abym je zbudował i zasadził, [10] »Wszakże gdy spełni zło w oczach Moich, nie słuchając głosu Mojego, wtedy rozmyślam się co do dobrodziejstwa, które obiecałem mu wyświadczyć. [11] »Otóż teraz chciej oświadczyć mężom Judy i mieszkańcom Jerozolimy w tych słowach: Tak rzecze Wiekuisty: Oto gotuję na was nieszczęście, a powziąłem przeciw wam zamysł. Chciejcie się nawrócić każdy z drogi swej niecnej, a poprawcie postępki i sprawy wasze! [12] »Oni jednak powiedzą: Napróżno! raczej za zamysłami naszymi pójdziemy, a każdy pożądliwość serca swego spełnim. [13] »Przeto rzecze tak Wiekuisty: Rozpytujcie się też u narodów, ktoby słyszał o czemś podobném? Zgorszenia wielkiego dopuściła się dziewica israelska! [14] »Czyż się spuszcza ze skały polnej śnieg Libanu, albo czyż się oddziela z wody zatęchłej chłodno ciekąca? [15] »A jednak zapomniał o Mnie lud Mój - istotom fałszywym kadzą; a te doprowadziły ich do upadku na drogach ich, owych ścieżkach odwiecznych, aby szli po manowcach, po drodze nieutorowanej. [16] »Aby uczynić ziemię swą zgrozą i pośmiewiskiem wieczném, aby każdy któryby przechodził mimo niej się wzdrygnął i potrząsał głową. [17] »Niby wicher wschodni rozproszę ich przed wrogiem, tyłem a nie obliczem będę spoglądał na nich w dzień klęski ich. [18] »I rzekli: Zabierzcie się, a uknujmy przeciw Jeremjaszowi zamysły, aby nie zaginęła nauka od kapłana, a rada od mędrca, a słowo od proroka. Zabierzcie się, a poraźmy go językiem, abyśmy nie słuchali nadal mów jego. [19] »Wysłuchaj Ty mnie, Wiekuisty, a usłysz głos przeciwników moich! [20] »Czyż się odpłaca za dobro złem, że kopią jamę życiu mojemu? Wspomnij jakom stawał przed Tobą, aby przyczyniać się za nimi ku ich szczęściu, aby odwrócić zapalczywość Twoją od nich! [21] »Przeto wydaj synów ich na głód, a powal ich mieczem, aby były żony ich osierocone i owdowiałe, a byli mężowie ich wyduszeni śmiercią - młodzieńcy ich porażeni mieczem na wojnie. [22] »Niechaj rozlega się krzyk z domów ich, gdy nawiedziesz na nich hufce nagle, gdyż kopali jamę, aby mnie pochwycić, a sidła zastawiali skrycie na nogi moje. [23] »Ale Tobie Wiekuisty, znane są wszystkie knowania ich przeciwko mnie ku zagubie; nie przebaczaj winy ich, a grzechu ich z przed oblicza Twego nie zmazuj, aby padli przed Tobą; w chwili gniewu Twojego działaj przeciw nim. 
«  Księga Jeremiasza 17 Księga Jeremiasza 18 Księga Jeremiasza 19  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).