Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 24
«  Księga Jeremiasza 23 Księga Jeremiasza 24 Księga Jeremiasza 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ukazał mi Wiekuisty, a oto dwa kosze fig ustawione przed przybytkiem Wiekuistego, gdy był w niewolę uprowadził Nebukadrecar król babiloński Jechonję syna Jehojakima, króla Judy, i książęta Judy i płatnerzy i majstrów fortecznych z Jerozolimy, a zawiódł ich do Babelu. [2] »Kosz jeden - figi dobre bardzo, jako bywają figi wczesne, a kosz drugi - figi liche bardzo, których się nie jada dla lichoty. [3] »I rzekł Wiekuisty do mnie: Co widzisz Jeremjaszu? I odpowiedziałem: figi; figi dobre są dobre bardzo, a liche są liche bardzo, których się nie jada dla lichoty. [4] »Tedy doszło mnie słowo Wiekuistego, jak następuje. [5] »Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Jako te figi dobre tak wyróżnię wygnańców Judy, których wysłałem z miejsca tego do ziemi Kasdejczyków, ku dobremu. [6] »I zwrócę oko Moje na nich ku dobremu, i przywiodę ich napowrót do ziemi tej, i odbuduję ich a nie zburzę, i zasadzę ich a nie wyplenię. [7] »I dam im serce, aby poznali Mnie, żem Ja Wiekuisty! I będą Mi narodem, a ja będę im Bogiem, jeżeli zwrócą się ku Mnie całem sercem swojém. [8] »Ale jako te figi liche, których się nie jada dla lichoty, rzecze Wiekuisty, tak uczynię Cydkjasza, króla Judy, i książęta jego, i szczątki Jerozolimy, które pozostały w ziemi tej, i tych, którzy osiedli w ziemi Micraim. [9] »I podam ich na postrach, na utrapienie wszystkim królestwom ziemi, na sromotę i na przypowieść, na pośmiewisko i na przekleństwo po wszystkich miejscach, do których ich zapędzę. [10] »I poszlę na nich miecz, głód i mór, póki nie wyginą z ziemi, którą oddałem im, i ojcom ich. 
«  Księga Jeremiasza 23 Księga Jeremiasza 24 Księga Jeremiasza 25  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).