Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 27
«  Księga Jeremiasza 26 Księga Jeremiasza 27 Księga Jeremiasza 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na początku panowania Jehojakima, syna Jozjasza króla Judy, doszło słowo to do Jeremjasza od Wiekuistego, głosząc: [2] »Tak rzekł Wiekuisty do mnie: Sporządź sobie więzy i jarzmo, a włóż je na szyję twoję. [3] »I poszlij je do króla Edomu, i do króla Moabu, i do króla synów Ammonu, i do króla Coru, i do króla Cydonu przez posłów przybyłych do Jerozolimy, do Cydkjasza, króla Judy. [4] »I poruczysz im do panów ich te słowa: Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Tak powiecie panom swoim: [5] »Jam uczynił ziemię, człowieka i zwierzęta, które na powierzchni ziemi, siłą Moją wielką i ramieniem Mojém wyciągniętém, i oddaję ją komu się podoba w oczach Moich. [6] »Otóż teraz oddaję wszystkie ziemie te w rękę Nebukadnecara, króla Babelu, sługi Mojego; wszystkie nawet zwierzęta polne oddaję mu, aby mu służyły. [7] »I służyć mu mają wszystkie narody, i synowi jego i synowi syna jego, póki nie nadejdzie czas i kraju jego, a ujarzmią go narody potężne i królowie wielcy. [8] »I będzie, że ten naród, albo to królestwo, któreby mu służyć nie chciało - Nebukadnecarowi, królowi Babelu - i ktokolwiekby nie poddał szyi swej pod jarzmo króla Babelu - mieczem i głodem i morem nawiedzę naród taki, rzecze Wiekuisty, póki ich nie zgładzę ręką jego. [9] »Wy przeto nie słuchajcie proroków waszych i wróżbitów waszych i snów i wieszczbiarzy i czarodziejów waszych, którzy was zapewniają i powiadają: nie będziecie służyli królowi Babelu. [10] »Gdyż kłamstwo prorokują wam, aby wydalić was z ziemi waszej, abym wypędził was, i abyście poginęli. [11] »Naród wszakże, który podda szyję swoję pod jarzmo króla Babelu, a który służyć mu będzie - ten zostawię na ziemi jego, rzecze Wiekuisty, aby ją uprawiał i zamieszkał w niej. [12] »Do Cydkjasza też, króla Judy, rzekłem zgodnie z wszystkiemi słowami temi, mówiąc: Poddajcie szyje wasze pod jarzmo króla Babelu, a służcie mu i ludowi jego, abyście żyli! [13] »Czemuż macie zginąć, ty i lud twój, od miecza, głodu i moru, jako wyrzekł Wiekuisty o narodzie, któryby nie służył królowi Babelu. [14] »Nie słuchajcie tedy słów tych proroków, którzy zapewniają was i powiadają: Nie będziecie służyli królowi Babelu; gdyż kłamstwo oni prorokują wam. [16] »Do kapłanów też i do całego ludu tego rzekłem, jak następuje: Tak rzecze Wiekuisty: Nie słuchajcie słów proroków waszych, którzy prorokują wam i powiadają: Oto przybory domu Wiekuistego sprowadzone zostaną z Babelu, niezwłocznie, rychło; gdyż kłamstwo oni prorokują wam. [17] »Nie słuchajcie ich; służcie raczej królowi Babelu, abyście żyli! Czemuż ma obrócić się miasto to w rumowisko. [18] »Jeżeli zaś prorokami są, a jeżeli jest słowo Wiekuistego przy nich, niechaj też przyczynią się u Wiekuistego zastępów, aby nie dostały się i te przybory, które pozostały jeszcze w domu Wiekuistego, i w domu króla Judy, i w Jerozolimie, do Babelu. [19] »Albowiem tak rzecze Wiekuisty zastępów o kolumnach i o morzu i o podnóżach i o pozostałych przyborach zostawionych jemu w mieście tém, [20] »Których nie zabrał Nebukadnecar, król Babelu, gdy uprowadził Jechonję, syna Jehojakima, króla Judy, z Jerozolimy do Babelu wraz z wszystkimi panami Judy i Jerozolimy. [21] »Tak zaiste rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela, o tych przyborach pozostałych w domu Wiekuistego, i w domu króla Judy i w Jerozolimie: [22] »Do Babelu sprowadzone będą i tam pozostaną, aż do dnia, którego znowu wspomnę o nich, rzecze Wiekuisty, a przywiodę je, i przywrócę na to miejsce. 
«  Księga Jeremiasza 26 Księga Jeremiasza 27 Księga Jeremiasza 28  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).