Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 28
«  Księga Jeremiasza 27 Księga Jeremiasza 28 Księga Jeremiasza 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się tegoż roku, w początkach panowania Cydkjasza, króla Judy, roku czwartego, miesiąca piątego, że rzekł do mnie Chananja, syn Azura, prorok z Gibeonu, w domu Wiekuistego, w oczach kapłanów i całego ludu, w te słowa: [2] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela, mówiąc: Skruszę Ja jarzmo króla Babelu! [3] »Za dwa lata przywrócę na miejsce to wszystkie przybory domu Wiekuistego, które zabrał Nebukadnecar, król Babelu, z miejsca tego, a uprowadził do Babelu. [4] »Jechonję też, syna Jehojakima, króla Judy i wszystkich wygnańców Judy, którzy się dostali do Babelu, przywrócę na miejsce to, rzecze Wiekuisty; albowiem skruszę jarzmo króla Babelu. [5] »Rzekł tedy Jeremjasz, prorok, do Chananji, proroka, w oczach kapłanów i w oczach całego ludu, stojących w domu Wiekuistego: [6] »Rzekł Jeremjasz prorok: Tak niechaj będzie! Tak niechaj uczyni Wiekuisty! Oby stwierdził Wiekuisty słowa twoje, któreś prorokował, aby przywrócił przybory domu Wiekuistego, i wszystkich wygnańców z Babelu na miejsce to! [7] »Wszakże posłuchaj słowa tego, które ja wypowiadam w uszy twoje i w uszy tego całego ludu. [8] »Prorocy, którzy byli przedemną i przed tobą od wieków, prorokowali oni przeciw ziemiom potężnym i przeciw królestwom wielkim o wojnie i o klęsce i o morze, -  [9] »Ten zaś prorok, który prorokuje ku szczęściu, - po spełnieniu się tylko słowa tego proroka poznanym jest prorok, którego wysłał Wiekuisty w prawdzie! [10] »Wtedy zdjął Chananja, prorok, jarzmo z szyi Jeremjasza, proroka, i skruszył je. [11] »I rzekł Chananja w oczach całego ludu, w te słowa: Tak rzecze Wiekuisty: W ten sposób skruszę jarzmo Nebukadnecara, króla Babelu, po dwóch latach z szyi wszystkich narodów! Na to odszedł Jeremjasz, prorok, drogą swoją. [12] »I doszło słowo Wiekuistego Jeremjasza po skruszeniu przez Chananję, proroka, owego jarzma, głosząc: [13] »Pójdziesz i oświadczysz Chananji w tych słowach: Tak rzecze Wiekuisty: Jarzmo drewniane skruszyłeś, przeto uczynisz miasto niego jarzmo żelazne! [14] »Gdyż tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Jarzmo żelazne włożę na szyję wszystkich narodów tych, aby służyły Nebukadnecarowi, królowi Babelu, a służyć mu będą; nawet i zwierzęta dzikie poddałem mu. [15] »I rzekł Jeremjasz, prorok, do Chananji, proroka: Posłuchajże Chananjo! Nie posłał cię Wiekuisty, a ty wzbudzasz ufność ludu tego, aby polegał na kłamstwie! [16] »Przeto rzecze tak Wiekuisty: Oto usunę cię z powierzchni tej ziemi; tego roku jeszcze umrzesz, gdyż odstępstwo głosiłeś przeciw Wiekuistemu! [17] »I umarł Chananja, prorok, onego roku, miesiąca siódmego. 
«  Księga Jeremiasza 27 Księga Jeremiasza 28 Księga Jeremiasza 29  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).