Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 10
«  Księga Ezechiela 9 Księga Ezechiela 10 Księga Ezechiela 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I spojrzałem a oto na sklepieniu, które nad głowami Cherubów, niby kamień szafirowy, niby wejrzenie wizerunku tronu, ukazującego się nad nimi. [2] »I przemówił do onego męża, przyodzianego w szatę lnianą, i rzekł: Wnijdź między koła pod Cheruby, a napełnij garście twoje zarzewiem ognistem z pośród Cherubów i rozrzuć nad miastem. I wszedł przed oczyma mojemi. [3] »Cherubi zaś stali po prawej stronie przybytku, gdy wchodził tam ów mąż, podczas gdy obłok napełniał dworzec wewnętrzny. [4] »Wtedy podniosła się chwała Wiekuistego z Cheruba ku progowi przybytku, i napełnił się przybytek obłokiem, a dworzec napełniony był blaskiem chwały Wiekuistego. [5] »Szum zaś skrzydeł Cherubów rozlegał się aż do dworca zewnętrznego, jako głos Boga Wszechmocnego gdy przemawia. [6] »Gdy tedy rozkazał onemu mężowi, przyodzianemu w szatę lnianą, mówiąc: "Nabierz ognia z pośród kół, z pośrodka Cherubów", przystąpił on i stanął podle jednego z kół. [7] »I wyciągnął jeden z Cherubów rękę swą pomiędzy Cherubów do onego ognia, który był w pośrodku Cherubów, a wziąwszy zeń, podał w garść onego przyodzianego w szatę lnianą, który go zabrał i wyszedł. [8] »Ukazał się wtedy u Cherubów obraz ręki ludzkiej pod skrzydłami ich. [9] »I spojrzałem, a oto cztery koła podle Cherubów, po jedném kole przy każdym z Cherubów, i znowu po jedném kole przy każdym z Cherubów, wejrzenie zaś kół niby widmo chryzolitu. [10] »A co do wejrzenia ich - kształt jednego miały wszystkie cztery, jak gdyby było jedno koło w pośrodku drugiego. [11] »Gdy się posuwały, w kierunku czterech stron swoich posuwały się, gdy się posuwały; do tego miejsca, do którego przednie się posuwało, tam zdążały za niém, nie odwracały się w biegu swoim. [12] »Całe zaś ciało ich, i grzbiety ich, i ręce ich, i skrzydła ich i koła były pełne oczu zewsząd, u wszystkich czterech kół ich. [13] »Koła zaś, - nazwano je wirem w uszach moich. [14] »A cztery oblicza miała każda; oblicza pierwsze było obliczem owego Cheruba, a oblicze drugie, obliczem człowieka, a trzecie obliczem lwa, a czwarte obliczem orła. [15] »I unieśli się Cherubi - były to one istoty, które widziałem nad rzeką Kebar. [16] »A gdy posuwali się Cherubi, posuwały się i koła podle nich, a gdy podnosili Cherubi skrzydła swoje, aby wzbić się od ziemi, nie odwracały się też i koła od boku ich. [17] »Gdy tamci stanęli, stanęły i te, a gdy tamci się unosili, unosiły się i te z nimi; albowiem duch samych istot był w onych kołach. [18] »I ustąpiła chwała Wiekuistego od progu przybytku i stanęła nad Cherubami. [19] »Wtedy podnieśli Cherubi skrzydła swoje i wzbili się od ziemi w oczach moich, ponieważ odeszli, a koła równomiernie z nimi; i stanęli u wrót bramy wschodniej przybytku Wiekuistego, a chwała Boga israelskiego nad nimi u góry. [20] »Oto te same istoty, które widziałem u stóp Boga israelskiego nad rzeką Kebar, i zmiarkowałem, że to Cherubi byli. [21] »Po cztery oblicza miał każdy z nich, i po cztery skrzydła każdy z nich, a nakształt rąk ludzkich pod skrzydłami ich. [22] »A kształt oblicza ich - były to właśnie owe oblicza, które widziałem nad rzeką Kebar - ich wejrzenie i one same. Każdy w kierunku oblicza swego zdążali. 
«  Księga Ezechiela 9 Księga Ezechiela 10 Księga Ezechiela 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).