Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 11
«  Księga Ezechiela 10 Księga Ezechiela 11 Księga Ezechiela 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I uniósł mnie duch, i przywiódł mnie do bramy wschodniej przybytku Wiekuistego, zwróconej ku wschodowi. A oto u wejścia tej bramy było dwudziestu i pięciu mężów; widziałem zaś w pośród nich Jaazanję, syna Azura, i Pelatję, syna Benaji, naczelników ludu. [2] »Tedy rzekł do mnie: Synu człowieczy, oto mężowie, którzy knują zło, a układają plany niegodziwe w mieście tém. [3] »Którzy powiadają: Nie tak rychło przyjdzie domy budować! Ono kotłem, a my mięsem! [4] »Przeto prorokuj przeciw nim, prorokuj, synu człowieczy! [5] »I przypadł na mnie duch Wiekuistego, i rzekł do mnie: Oświadcz, tak rzecze Wiekuisty: Takeście myśleli wy z domu Israela, albowiem mrzonki ducha waszego Ja je wszak znam. [6] »Mnożyliście mordowanych waszych w tém mieście a napełniliście ulice zabitymi. [7] »Przeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Zamordowani wasi, którychście pokładli w mieście tém - ci są mięsem, gdy ono kotłem; was jednak wyprowadzą z jego wnętrza. [8] »Miecza się obawiacie, ale miecz przywiodę na was, rzecze Pan Wiekuisty. [9] »I wywiodę was z jego wnętrza, i podam was w moc cudzoziemców, i spełnię nad wami sądy. [10] »Od miecza legniecie; na granicy israelskiej osądzę was, abyście poznali, żem Ja Wiekuisty. [11] »Nie pozostanie ono wam kotłem, ani dotrwacie we wnętrzu jego jako mięso: na granicy israelskiej osądzę was. [12] »A wtedy poznacie, żem Ja Wiekuisty, przeto żeście wedle ustaw Moich nie postępowali, a praw Moich nie spełniali, lecz wedle zwyczaju narodów, które wokoło was, czynili. [13] »I stało się podczas gdym tak prorokował, że zmarł Pelatjahu, syn Benaji; i padłem na oblicze moje, i zawołałem głosem wielkim, i rzekłem: Biada, Panie Wiekuisty, czyżbyś zgładzić chciał szczątek Israela? [14] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [15] »Synu człowieczy! Bracia twoi, twoi bracia, ludzie powinowactwa twojego, i cały dom Israela, wszyscy o których mieszkańcy Jerozolimy powiadają: usuńcie się od Wiekuistego, nam dana ta ziemia w posiadanie -  [16] »Przeto oświadczysz: Tak rzecze Pan Wiekuisty: Jeżelim ich wydalił między narody, a rozproszył po ziemiach, a był im drobną tylko świątynią w ziemiach, do których zaszli; [17] »Przeto oświadczysz: Tak rzecze Pan Wiekuisty: Zgromadzę was z pośród narodów, a zbiorę was z ziem po którychście rozproszeni, i oddam wam ziemię Israela. [18] »I wnijdą tam, i usuną wszystkie ohydy jej i wszystkie jej obmierzłości z niej. [19] »I dam im jedno serce, a ducha nowego złożę we wnętrzu waszém, i usunę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce żywe. [20] »Aby wedle ustaw Moich postępowali, a praw Moich, przestrzegali i spełniali je; i tak będą mi narodem, a Ja będę Bogiem ich. [21] »Których serce zaś za upodobaniem ohyd i obmierzłości swych podąża, tych postępki obrócę na głowę ich rzecze Pan Wiekuisty. [22] »Wtedy podnieśli Cherubi skrzydła swoje, a koła równomiernie z nimi, a chwała Boga Israela nad nimi, u góry. [23] »I uniosła się chwała Wiekuistego z ponad obrębu miasta, i stanęła na górze, po wschodniej stronie miasta. [24] »Duch zaś podniósł mnie, i przywiódł mnie do ziemi chaldejskiej do wygnańców, w widzeniu, przez ducha Bożego. I ustąpiło odemnie zjawisko, którem widział. [25] »I wygłosiłem wygnańcom wszystkie słowa Wiekuistego, które objawił mi. 
«  Księga Ezechiela 10 Księga Ezechiela 11 Księga Ezechiela 12  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).