Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 12
«  Księga Ezechiela 11 Księga Ezechiela 12 Księga Ezechiela 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Synu człowieczy, w pośród domu przekory przebywasz, którzy oczy mają, aby widzieli, a jednak nie widzą, uszy mają, aby słyszeli, a nie słyszą, bo domem przekory są. [3] »Ty tedy, synu człowieczy, spraw sobie przybory pielgrzymie, a wywędruj za dnia przed oczyma ich; wywędrujesz mianowicie z miejsca twego na miejsce inne przed oczyma ich; czy też to zobaczą - gdyż domem przekory są! [4] »Wyniesiesz zaś przybory swoje jako przybory pielgrzymie, za dnia, przed oczyma ich, a sam wyjdziesz wieczorem w oczach ich, jako zazwyczaj wychodzą wygnańcy. [5] »Przed oczyma ich przebijesz sobie mur, a tędy wyniesiesz je. [6] »Przed oczyma ich podźwigniesz je na ramię, w ciemności wyniesiesz je, oblicze zaś twoje zasłonisz, abyś nie widział kraju; albowiem wróżbą ustanowiłem cię dla domu Israela! [7] »I uczyniłem tak jak mi rozkazano; przybory moje wyniosłem jako przybory pielgrzymie za dnia, a wieczorem przebiłem sobie mur siłą; w ciemności wyniosłem je, na ramię podźwignąłem przed oczyma ich. [8] »I doszło mnie słowo Wiekuistego nad ranem, głosząc: [9] »Synu człowieczy! Izali nie rzekli do ciebie, ci z domu Israela, tego domu przekory: Co tu czynisz? [10] »Powiedz im: Tak rzecze Pan Wiekuisty: Księcia, który w Jerozolimie oznacza to brzemię i wszystkich z domu Israela, co wpośród nich. [11] »Powiedz: Jestem wróżbą dla was; jakom ja uczynił, tak uczynią im; na wygnanie, w niewolę pójdą. [12] »A książę, który w pośród nich, na ramieniu dźwigać będzie, w ciemności, gdy wyjdzie; mur przebiją, aby przezeń przenieść; oblicze swe zasłoni, ponieważ nie ujrzeć mu naocznie kraju. [13] »I rozciągnę nad nim sieć Moję, i pojmany będzie w sidłach Moich, i przywiodę go do Babelu, do ziemi chaldejskiej; wszakże nie ujrzy jej, i tam umrze. [14] »I wszystkich, którzy w otoczeniu jego, obronę jego, i wszystkie lotne jego hufce rozproszę na wsze wiatry, a miecz obudzę za nimi. [15] »I poznają, żem Ja Wiekuisty, gdy rozproszę ich między narody, a rozmiotę po ziemiach. [16] »I zostawię z nich nieliczną tylko garstkę po mieczu, i po głodzie i po morze, aby opowiadali o wszystkich obmierzłościach swoich między narody, do których przyjdą, a poznali, żem Ja Wiekuisty. [17] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [18] »Synu człowieczy, chleb twój z drżeniem pożywaj, a wodę twą w trwodze i strapieniu pij. [19] »I oświadczysz ludowi tej ziemi: Tak rzecze Pan Wiekuisty o mieszkańcach Jerozolimy w kraju israelskim: Chleb swój w strapieniu pożywać, a wodę swą w przerażeniu pić będą, aby opustoszała ziemia ich z dostatków swoich, dla bezprawia wszystkich zamieszkałych w niej. [20] »I miasta teraz zaludnione spustoszone będą, a kraj w step się obróci, i poznacie, żem Ja Wiekuisty! [21] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [22] »Synu człowieczy, cóż to za przysłowie u was na ziemi israelskiej, że się mówi: "przedłużają się dni, a nikłém się okazuje każde widzenie?" [23] »Przeto oświadcz im: Tak rzecze Pan Wiekuisty: Usunę to przysłowie, a nie będą go powtarzali nadal w Israelu! lecz tak oświadcz im: "Zbliżają się dni, i słowo każdego widzenia!" [24] »Albowiem nie będzie już żadnego widzenia błahego i wróżby bałamutnej w pośród domu Israela. [25] »Albowiem Ja Wiekuisty będę mówił, - jakiekolwiek wypowiem słowo ono się spełni, - nie omieszka więcej. Bo za dni waszych, domu przekory, wypowiem słowo, i spełnię je! rzecze Pan Wiekuisty. [26] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [27] »Synu człowieczy, oto dom Israela mniema: "Widzenie, które ten widzi odwlecze się na mnogie dni, a o dalekich czasach on prorokuje". [28] »Przeto oświadcz im: Tak rzecze Pan Wiekuisty: Nie odwlecze się już żadne ze słów Moich. Jakiekolwiek wypowiem słowo - spełni się! rzecze Pan Wiekuisty. 
«  Księga Ezechiela 11 Księga Ezechiela 12 Księga Ezechiela 13  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).