Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 19
«  Księga Ezechiela 18 Księga Ezechiela 19 Księga Ezechiela 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ty zaś podniesiesz pieśń żałobną nad książętami Israela, [2] »I powiesz: Jakąż była matka twoja lwicą; między lwami się wylęgała, między lwiętami wychowała szczenięta swoje. [3] »I odchowała jedno ze szczeniąt swoich, lwem młodym się stał; i nauczył się zdobycz chwytać, ludzi pożerał. [4] »I zwołano przeciw niemu ludy, w paści ich pojmany został; i sprowadziły go w wędzidłach do ziemi Micraim. [5] »A widząc, że się opóźnia, że znika jej nadzieja, wzięła inne ze szczeniąt swoich, lwem młodym postanowiła je. [6] »I przechadzał się między lwami, lwem młodym się stał; i nauczył się zdobycz chwytać, ludzi pożerał. [7] »I nawiedził bezbronne ich krainy, a miasta ich burzył; i spustoszała ziemia i co ją napełnia przed głośnym porykiem jego. [8] »Ale osaczyły go ludy - zewsząd z krain - i rozciągnęły nań sidła swoje, w paści ich pojmany został. [9] »I osadziły go w klatce, w wędzidłach, i sprowadziły go do króla Babelu, zawiodły go do jednej z twierdz, aby nie rozlegał się głos jego nadal po górach israelskich. [10] »Matka twoja była jako latorośl winna w młodości twojej; nad wodą zasadzona, płodna i rozłożysta wskutek wód obfitych. [11] »Miała też pręty silne na buławy władców, i wybujał wzrost jej aż między chmury, tak że widzialną była (zdala) wskutek wzrostu swego, przez mnóztwo gałązek swoich. [12] »Wszakże wyrwaną została w rozjątrzeniu, na ziemię rzucona, a wicher wschodni wysuszył owoc jej; obłamane i wysuszone zostały pręty jej silne, ogień strawił ją. [13] »I tak zasadzona teraz na pustyni, na ziemi spiekłej i spragnionej! [14] »I wyszedł ogień z jednego prętu jej gałązek, owoc jej pochłonął, tak że nie stało już na niej pręta silnego na buławę władczą. Pieśń to żałobna, a zamieniła się w pieśń żałobną. 
«  Księga Ezechiela 18 Księga Ezechiela 19 Księga Ezechiela 20  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).