Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 18
«  Księga Ezechiela 17 Księga Ezechiela 18 Księga Ezechiela 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Zkąd to wam przyszło, że posługujecie się przypowieścią taką na ziemi israelskiej, mianowicie: "Ojcowie pożywali jagody cierpkie, a zęby synów tępieją?" [3] »Żyw Ja, rzecze Pan Wiekuisty, jeżeli się wam nadal posługiwać jeszcze przypowieścią tą w Israelu! [4] »Oto wszystkie dusze, Moje one, jako dusza ojca tak i dusza syna - Moje są: dusza która zgrzeszy, ta zginie! [5] »A gdyby kto sprawiedliwym był, a wykonywał prawo i sprawiedliwość, [6] »Po górach nie ucztował, a oczu swych nie podnosił ku bałwanom domu Israela, a żony bliźniego swego nie kaził, a do kobiety odosobnionej się nie zbliżał, [7] »A nikogo nie gnębił, zastaw na wierzytelność swą zwracał, grabieży nie zagrabiał, chleba swego łaknącemu udzielał, a nagiego przyodziewał szatą, [8] »Na lichwę nie pożyczał, a przyrostu nie pobierał, od krzywdy cofał rękę swoję, prawo rzetelne spełniał między człowiekiem a człowiekiem. [9] »Gdyby wedle ustaw Moich postępował, a praw Moich przestrzegał, działając rzetelnie - sprawiedliwym jest: żyć, tak żyć będzie, rzecze Pan Wiekuisty. [10] »Ale gdyby spłodził syna występnego, któryby krew przelewał, a względem kogobądź jednej z owych rzeczy się dopuścił. [11] »Któryby tego wszystkiego nie spełniał - lecz raczej i po górach ucztował, i żonę bliźniego swego kaził, [12] »Jeżeli biednego i ubogiego gnębił, grabieże zagrabiał, zastawu nie zwracał, ku bałwanom podnosił oczy swoje, obmierzłości spełniał, [13] »Na lichwę pożyczał, a przyrost pobierał, czyżby taki żyć miał? Żyć nie będzie! Ponieważ wszystkich tych obmierzłości się dopuszczał, zginąć musi, krwawe winy jego ciążą na nim! [14] »Ale oto, jeżeliby spłodził syna, któryby widząc wszystkie grzechy ojca swego, jakich się dopuścił, wejrzał, a nie spełniał podobnych: [15] »Po górach by nie ucztował, a oczu swych nie podnosił ku bałwanom domu Israela, żony bliźniego by nie kaził, [16] »A nikogo nie gnębił, zastawu by nie brał, a grabieży nie zagrabiał, chleba swego łaknącemu by udzielał, a nagiego przyodziewał szatą, [17] »Od biednego cofał rękę swoję, a lichwy i przyrostu nie pobierał, prawa Moje spełniał, wedle ustaw Moich postępował: nie zginie on za grzech ojca swego, żyć, tak, żyć będzie! [18] »Ojciec jego - ponieważ krzywdy wyrządzał, grabieże zagrabiał od kogobądź, a co niedobrem jest spełniał w pośród współplemieńców swoich, oto zginął on wskutek winy swojej. [19] »Wy wszakże powiadacie: Czemu nie ponosić synowi winy ojca? Ale syn prawo i sprawiedliwość pełnił, wszystkich ustaw Moich przestrzegał a wykonywał je, żyć, tak, żyć będzie! [20] »Dusza, która zgrzeszy, ta zginie. Syn nie poniesie winy ojca, a ojciec nie poniesie winy syna; cnota sprawiedliwego będzie na nim, a niegodziwość niegodziwego będzie na nim! [21] »Niegodziwy zaś gdy się nawróci ze wszystkich grzechów swoich, których się dopuszczał, i będzie przestrzegał wszystkich ustaw Moich, a spełniał prawo i sprawiedliwość, żyć będzie, nie zginie. [22] »Żadne występki jego, których się dopuścił nie będą mu pamiętane; z powodu cnoty, którą pełnił, żyć będzie. [23] »Izalibym pragnąć miał śmierci niegodziwego, rzecze Pan Wiekuisty, wszak raczej, aby nawrócił się od dróg swoich i żył. [24] »A gdyby odwrócił się sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i pełnił bezprawie, wedle wszystkich obmierzłości, których dopuszczał się niegodziwy by czynił, izali mu żyć? Żadne cnoty, które pełnił, nie będą wspominane wskutek przeniewierstwa, którém się sprzeniewierzył, i wskutek grzechu, którym zgrzeszył, wskutek nich zginąć musi! [25] »Jeżeli jednak powiadacie: "Niepoprawna jest droga Pana!" To posłuchajcie wy z domu Israela: Izali Moja droga niepoprawna? Czyż nie są raczej wasze drogi niepoprawne? [26] »Gdyby odwrócił się sprawiedliwy od cnoty swojej, a pełniąc bezprawie by zginął przez to; wskutek bezprawia, którego się dopuścił zginie. [27] »A gdyby odwrócił się niegodziwy od niegodziwości swojej, której się dopuścił, a pełnił prawo i sprawiedliwość, zachowa on duszę swą przy życiu. [28] »Ponieważ wejrzał i odwrócił się od wszystkich występków, których się dopuszczał, żyć, tak żyć będzie, nie zginie; [29] »A jednak powiada dom Israela: Niepoprawną jest droga Pana! Izali Moje drogi niepoprawne, domu Israela? Czyż nie są raczej wasze drogi niepoprawne? [30] »Przeto sądzić was będę, każdego wedle dróg jego domu Israela, rzecze Pan Wiekuisty. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich występków waszych, a niechaj nie będzie to wam podnietą winy. [31] »Odrzućcie od siebie wszystkie występki wasze, którymiście wykroczyli, a uczyńcie sobie serce nowe i ducha nowego; czemu wam ginąć domu Israela? [32] »Albowiem nie pragnę śmierci umierającego, rzecze Pan Wiekuisty. I tak nawróćcie się i żyjcie! 
«  Księga Ezechiela 17 Księga Ezechiela 18 Księga Ezechiela 19  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).