Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 36
«  Księga Ezechiela 35 Księga Ezechiela 36 Księga Ezechiela 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ty zaś, synu człowieczy! prorokuj o górach israelskich, a powiedz: Góry Israela, posłuchajcie słowa Wiekuistego! [2] »Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Ponieważ wołał o was wróg: hejże, hej! a o wyżynach odwiecznych: "w dziedzictwie nam przypadły!" [3] »Przeto prorokuj a oświadcz: Tak rzecze Pan Wiekuisty: Właśnie dla tego, że chłoną a dyszą przeciw wam zewsząd, abyście przypadły w dziedzictwie pozostałym narodom, a poszłyście na obmowę języków i na gawędę ludzką, -  [4] »Przeto góry Israela, posłuchajcie słowa Pana Wiekuistego! Tak rzecze Pan Wiekuisty do gór i pagórków, do parowów i dolin, i do zwalisk opustoszałych, i do miast opuszczonych, które stały się łupem i urągowiskiem pozostałym narodom okolicznym. [5] »Przeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Zaprawdę, w płonącém rozjątrzeniu Mojém przemawiam przeciw pozostałym tym narodom i przeciw Edomowi całemu co upatrzyły sobie ziemię Moję na dziedzictwo w pełnej radości serca i z pogardą w duszy, dla tego, że ją porzucono na łup. [6] »Przeto prorokuj o ziemi israelskiej, i oświadcz górom i pagórkom, parowom i dolinom: Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Otom jest! W rozjątrzeniu i oburzeniu Mojém przemawiam: Ponieważeście hańbę od narodów poniosły, [7] »Przeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Ja podnoszę rękę Moję: zaprawdę, narody, które was otaczają, one poniosą hańbę swą! [8] »Wy zaś, góry israelskie, rozkrzewicie gałązki swe, a przyniesiecie owoc swój dla ludu Mojego Israela, gdyż bliskim powrót ich. [9] »Albowiem oto Ja idę do was, i zwracam się ku wam, a będziecie uprawiane i obsiewane. [10] »I rozplenię na was ludzi - wszystek dom Israela wespół, - i zamieszkane będą miasta, a rumowiska odbudowane. [11] »Rozplenię na was ludzi i czworonożnych, a rozmnożą się i rozrodzą; i osiedlę was jak za czasów dawnych, i uszczęśliwię was bardziej niż w przeszłości waszej, abyście poznały, żem Ja Wiekuisty! [12] »I sprowadzę na was ludzi, lud Mój israelski; i wezmą cię w posiadanie i pozostaniesz im dziedzictwem, a nie osierocisz ich więcej. [13] »Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Ponieważ powiadają o was: pożerającą ludzi jesteś, która własną ludność swą osieroca! [14] »Przeto nie będziesz nadal pożerała ludzi, a własnej ludności swojej nie osierocisz więcej, rzecze Pan, Wiekuisty. [15] »I nie dam ci więcej słyszeć zniewagi narodów, a urągowiska ludów nie poniesiesz nadal, a ludności twojej nie przywiedziesz już do upadku rzecze Pan, Wiekuisty. [16] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [17] »Synu człowieczy! Ci z domu Israela, mieszkając na ziemi swojej, skalali ją postępowaniem swojém i sprawami swojemi; jako nieczystość odosobnionej było postępowanie ich przedemną. [18] »Wylałem tedy gniew Mój na nich dla krwi, którą przelewali na tej ziemi, a którą bałwanami swoimi skalali. [19] »I rozproszyłem ich między narody, i rozwiani zostali po ziemiach; podług postępowania ich i podług spraw ich osądziłem ich. [20] »A gdy doszło to narodów do których przybyli, zniesławili imię Moje święte, gdyż mówiono o nich: lud Wiekuistego to jest, a z ziemi Jego wyszli! [21] »Ja wszakże ulituję się nad imieniem Mojém świętém, które zniesławił dom Israela między narodami, do których przybyli. [22] »Przeto oświadcz domowi Israela: Tak rzecze Pan Wiekuisty: Nie dla was czynię to, domu Israela, lecz dla imienia Mojego świętego, któreście zniesławili między narodami, do którycheście weszli. [23] »I uświęcę imię Moje wielkie, zniesławione między narodami, wpośród których zniesławiliście je, a poznają narody, żem Ja Wiekuisty, - rzecze Pan, Bóg - gdy uświęcony będę przez was w oczach waszych. [24] »I zbiorę was z pośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich krajów, i przywiodę was do ziemi waszej. [25] »I pokropię was wodą czystą, i będziecie czyści; ze wszystkich plugastw waszych, i ze wszystkich ohyd waszych, oczyszczę was. [26] »I dam wam serce nowe, i nowego ducha złożę we wnętrzu waszém, i usunę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce żywe. [27] »Tak, ducha Mojego złożę we wnętrzu waszém, i sprawię, abyście wedle ustaw Moich postępowali, a praw moich przestrzegali, a spełniali je. [28] »I zamieszkacie na ziemi, którą oddałem ojcom waszym, i będziecie Mi ludem, a Ja będę wam Bogiem. [29] »I wyzwolę was ze wszystkich plugastw waszych, i przyzwę zboże i rozplenię je, a nie dopuszczę na was głodu. [30] »Rozplenię też owoc drzewa i plon pola, abyście nie ponosili nadal hańby z powodu głodu między narodami. [31] »I wspomnicie na postępki wasze niegodziwe, i na sprawy wasze, które nie były dobre, i wzgardzicie sami sobą dla nieprawości waszych i dla bezeceństw waszych. [32] »Nie dla was Ja to czynię, rzecze Pan, Wiekuisty; niechaj to świadomem wam będzie! Wstydzić się wam a rumienić za postępki wasze, domu Israela! [33] »Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Dnia, którego oczyszczę was ze wszystkich nieprawości waszych, zaludnię znowu miasta, a odbudowane będą rumowiska. [34] »A ziemia spustoszona uprawianą będzie, zamiast że pustynią była w oczach każdego przechodnia. [35] »Powiedzą wtedy: Jakże się ta ziemia spustoszona przemieniła w ogród rozkoszny, a nawet miasta zburzone i opustoszałe i rozwalone obwarowane są i zamieszkane! [36] »I poznają narody, które pozostaną wokoło was, żem Ja Wiekuisty odbudował rozwalone, zasadził opustoszone. Ja Wiekuisty wyrzekłem to i spełnię! [37] »Tak rzecze Pan, Wiekuisty: I wtem jeszcze powolnym będę domowi Israela, abym im to uczynił: rozmnożę ich niby stada w ludzi. [38] »Niby stada ofiar poświęconych, niby stada Jerozolimy podczas uroczystości jej, tak będą miasta zburzone pełne gromad ludzkich, a poznają, żem Ja Wiekuisty! 
«  Księga Ezechiela 35 Księga Ezechiela 36 Księga Ezechiela 37  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).