Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  3 Księga Mojżeszowa 9 3 Księga Mojżeszowa 10 3 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wzięli synowie Ahrona - Nadab i Abihu, każdy kadzielnicę swoję, i włożyli w nie ognia, i położyli nań kadzidła, i tak przynieśli przed oblicze Wiekuistego ogień nieuświęcony, którego nie przykazał im. [2] »I wyszedł ogień z przed oblicza Wiekuistego i pochłonął ich; i pomarli przed obliczem Wiekuistego. [3] »I rzekł Mojżesz do Ahrona: "Oto co powiedział Wiekuisty, gdy rzekł: "Przez blizkich Mi uświęconym będę, i w obliczu całego ludu sławionym!" I zamilkł Ahron. [4] »I wezwał Mojżesz Miszaela i Elcafana, synów Uzyela, stryja Ahrona, i rzekł do nich: "Przystąpcie, a wynieście braci waszych ze świątyni, po za obóz." [5] »I przystąpili i wynieśli ich w spodnich szatach ich po za obóz, jak powiedział Mojżesz. [6] »I rzekł Mojżesz do Ahrona, i do Elazara i Ithamara, synów jego: "Głów waszych nie obnażajcie, a szat waszych nie rozdzierajcie, abyście nie pomarli, a Bóg nie rozgniewał się na zbór cały. Ale bracia wasi, wszystek dom Israela niech opłakuje ten pożar, który rozpalił Wiekuisty. [7] »A za drzwi przybytku zboru nie wychodźcie, abyście nie pomarli; gdyż olej namaszczenia Wiekuistego na was." I uczynili według słowa Mojżesza. [8] »I oświadczył Wiekuisty Ahronowi, i rzekł: [9] »"Wina, ani mocnego napoju nie będziesz pijał, ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie mieli wchodzić do przybytku zboru, abyście nie pomarli. Ustawa to wieczna w pokoleniach waszych. [10] »Abyście rozróżniali między świętém, a powszedniém, i między nieczystém a czystém. [11] »I abyście nauczali synów Israela wszystkich ustaw, które powiedział im Wiekuisty przez Mojżesza." [12] »I rzekł Mojżesz do Ahrona, i do Elazara i Ithamara, synów jego pozostałych: "Weźcie ofiarę śniedną, pozostałą z ogniowych ofiar Wiekuistego, a jedzcie ją jako przaśniki przy ofiarnicy; bo świętém świętości ona. [13] »Przeto jedzcie ją na miejscu świętém, bo to udział twój, i udział synów twoich z ogniowych ofiar Wiekuistego; bo mi tak rozkazano. [14] »Mostek zaś przedstawienia i łopatkę podniesienia spożywać będziecie na miejscu czystém, ty, i synowie twoi i córki twoje z tobą; bo w udziale tobie i w udziale synom twoim dane zostały, z ofiar opłatnych synów Israela. [15] »Łopatkę podniesienia i mostek przedstawienia przynosić będą wraz z ogniowemi ofiarami łojów, aby stawić przedstawienie przed obliczem Wiekuistego; i niechaj to będzie dla ciebie i dla synów twoich z tobą, udziałem Wiecznym, jak rozkazał Wiekuisty." [16] »A kozła zagrzesznego poszukiwał Mojżesz, a oto spalony został. I gniewał się na Elazara i na Ithamara, synów Ahrona pozostałych, i rzekł: [17] »"Czemuście nie jedli ofiary zagrzesznej na miejscu świętém? Wszak to świętem świętości, a dano ją wam dla zniesienia winy zboru, aby rozgrzeszyć ich przed Wiekuistym. [18] »Oto nie wniesiona krew jej do świątyni, do wnętrza; a mieliście jeść ją w świątyni, jak mi rozkazano!" [19] »I rzekł Ahron do Mojżesza: "Oto dzisiaj przynieśli ofiarę swą zagrzeszną i całopalenie swoje przed oblicze Wiekuistego, a spotkało mnie to: gdybym był jadł dziś ofiarę zagrzeszną, czyżby się to podobało Wiekuistemu?" [20] »I usłyszał to Mojżesz, i spodobało się w oczach jego. 
«  3 Księga Mojżeszowa 9 3 Księga Mojżeszowa 10 3 Księga Mojżeszowa 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).