Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Zachariasza » Rozdział 2
«  Księga Zachariasza 1 Księga Zachariasza 2 Księga Zachariasza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(2:5) Poczem podniosłem oczy moje i ujrzałem, a oto mąż, w którego ręce był sznur mierniczy. [2] »(2:6) Gdym tedy zapytał: Dokąd idziesz? odpowiedział mi: Aby rozmierzyć Jerozolimę i zobaczyć jaka jej szerokość i jaka jej długość. [3] »(2:7) Ale oto gdy wystąpił ów anioł, który mówił ze mną, ukazał się anioł inny naprzeciw niemu. [4] »(2:8) I rzekł do tegoż: Pobiegnij, oświadcz owemu młodzieńcowi tak: Jako miasto otwarte rozłoży się Jerozolima wskutek mnóstwa ludności i bydła w jej obrębie. [5] »(2:9) Ja zaś będę dla niej, rzecze Wiekuisty, murem ognistym wokoło i dostąpię chwały wpośród niej. [6] »(2:10) Nuże, uciekajcie z krainy północnej, rzecze Wiekuisty: bo jakby na cztery strony nieba rozproszyłem was, rzecze Wiekuisty. [7] »(2:11) Nuże Cyonie, który mieszkasz przy córze Babelu, uchodź! [8] »(2:12) Gdyż tak rzecze Wiekuisty zastępów: Po sławę wysłał mnie do narodów, które ograbiły was; bo kto się was dotyka, dotyka się źrenicy oka Jego! [9] »(2:13) Bo oto podniosę rękę Moję przeciw nim, aby stały się łupem poddanych swoich, i abyście poznały, że Wiekuisty zastępów mnie wysłał. [10] »(2:14) Wesel się i raduj, córo Cyonu! gdyż oto przychodzę i zamieszkam wpośród ciebie, rzecze Wiekuisty. [11] »(2:15) I przyłączy się wiele narodów do Wiekuistego w dzień ów, by się stać ludem Moim, wszakże tylko wpośród ciebie mieszkać będę, a poznasz, że Wiekuisty zastępów wysłał mnie do ciebie. [12] »(2:16) I przyjmie Wiekuisty Judę jako udział swój na ziemi świętej i wybierze na nowo Jerozolimę. [13] »(2:17) Wtedy zamilknąć wszelkiemu ciału przed obliczem Wiekuistego, gdyż rozbudzi się z przybytku swego świętego. 
«  Księga Zachariasza 1 Księga Zachariasza 2 Księga Zachariasza 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).