Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Malachiasza » Rozdział 1
«  Księga Zachariasza 14 Księga Malachiasza 1 Księga Malachiasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wyrocznia. Słowo Wiekuistego do Israela przez Malachjasza. [2] »Miłowałem was, rzecze Wiekuisty, a zapytacie się zapewne: Czemże okazywałeś nam tę miłość? Alboż nie jest Ezaw bratem Jakóba, rzecze Wiekuisty; a jednak miłowałem tylko Jakóba, [3] »A Ezawa znienawidziłem, i podałem góry jego na spustoszenie, a dziedzictwo jego szakalom stepu. [4] »Może Edom powiedzieć: zniszczeni jesteśmy, ale znów ruiny odbudujem - wszakże tak rzecze Wiekuisty zastępów: Niechaj oni budują, ale Ja rozwalę, i nazywać ich będą dziedziną niegodziwości, ludem, któremu złorzeczył Wiekuisty na wieki. [5] »A ujrzą to własne oczy wasze, i sami zawołacie, wstawił się Wiekuisty i po za dziedziną Israela. [6] »Syn czci wszak ojca, a sługa pana swojego: Jeżelim tedy ojcem, gdzie cześć Moja, a jeżeli panem, gdzie bojaźń przedemną, rzecze Wiekuisty zastępów do was, kapłani, którzy poniżacie imię Moje! Wy wszakże pytacie się zapewne: Czemże poniżamy imię Twoje? [7] »Składacie na ołtarzu Moim chleb nieczysty? a pytacie się: Czemżeśmy znieważyli Cię? Tem, że wygłaszacie to jak stół Wiekuistego wstrętny wam jest. [8] »Gdy sprowadzacie ślepe na ofiarę, czyż to nic złego? A gdy sprowadzacie chrome i chore, czyż to nic złego? Chciej to ofiarować namiestnikowi twojemu, czy łaskawie to przyjmie, albo czy uwzględni osobę twoję? - rzecze Wiekuisty zastępów. [9] »A przytem błagajcie jeszcze oblicze Boże, aby zmiłował się nad nami! Z przyczyny waszej to się stało - czyżby miał uwzględnić osoby wasze? rzecze Wiekuisty zastępów. [10] »Gdyby choć jeden był wpośród was, któryby zamknął podwoje, abyście nie wzniecali ognia na ołtarzu Moim daremnie! Nie mam upodobania w was, rzecze Wiekuisty zastępów, a ofiary nie przyjmę z ręki waszej! [11] »Oto od wschodu słońca do zachodu jego wielkiem jest imię Moje między narodami, a na każdem miejscu kadzidło się przynosi imieniu Mojemu, ale tylko ofiara czysta, albowiem wielkie imię Moje między narodami, rzecze Wiekuisty zastępów. [12] »Wy zaś znieważacie je, mówiąc: stół Wiekuistego zanieczyszczony jest, a ofiara na nim - wstrętny to pokarm. [13] »Powiadacie też: O, co za zmuda! i gardzicie tem, rzecze Wiekuisty zastępów; przywlekacie zagrabione i chrome i schorzałe - a składacie to na ofiarę: czyż to przyjąć mam z upodobaniem z ręki waszej, rzecze Wiekuisty. [14] »Przeklęty szalbierz, który w trzodzie swojej (zdrowego) samca ma i ślubuje, a ofiaruje samicę ułomną Wiekuistemu; gdyż królem Ja wielkim, rzecze Wiekuisty zastępów, a imię Moje groźne między narodami. 
«  Księga Zachariasza 14 Księga Malachiasza 1 Księga Malachiasza 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).