Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Zachariasza » Rozdział 14
«  Księga Zachariasza 13 Księga Zachariasza 14 Księga Malachiasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto nadejdzie dzień Wiekuistego, a rozdzielone będą łupy twoje wpośród ciebie. [2] »Zgromadzę wtedy wszystkie ludy do walki przeciw Jerozolimie, i zdobyte będzie miasto, domy ograbione, a kobiety shańbione; połowa miasta pójdzie w niewolę, ostatek jednak ludu nie będzie z miasta wytępiony. [3] »Bo wystąpi Wiekuisty, i będzie walczył przeciw ludom onym, jako zwykł walczyć w dzień spotkania. [4] »I staną nogi Jego w on dzień na górze oliwnej, która przed Jerozolimą po stronie wschodniej, i rozpadnie się góra oliwna z pośrodka swego ku wschodowi i zachodowi na dolinę niezmiernie wielką, tak że usunie się jedna połowa góry ku północy, druga ku południowi. [5] »Wy wszakże schronicie się do doliny gór Moich - albowiem dolina między górami sięgnie do Acel - będziecie zaś uciekali, jakoście uciekali przed trzęsieniem ziemi za dni Uzyi, króla Judy, gdy nadejdzie Wiekuisty, Bóg mój, a wszyscy święci z Tobą. [6] »I stanie się dnia onego, że nie będzie więcej światła (mieszanego) z jasności i pomroki. [7] »A będzie dzień jeden - Wiekuistemu wiadomy - ani dniem on ani nocą, wszakże ku wieczorowi się rozjaśni. [8] »I stanie się dnia onego, że wypłyną żywe wody z Jerozolimy: połowa ich do morza wschodniego, a połowa ich do morza zachodniego, latem i zimą tak będzie. [9] »I będzie wtedy Wiekuisty królem nad wszystką ziemią; w on dzień będzie Wiekuisty jedyny, i imię Jego jedyne. [10] »Stanie się cały kraj podobny do doliny od Geba do Rimmonu na południu Jerozolimy. Ta zaś wzniesie się i pozostanie niewzruszenie na miejscu swojem od bramy Binjamina aż do miejsca bramy dawniejszej czyli do bramy narożnej, i od wieży Chananela aż do tłoczni królewskich. [11] »I będą mieszkali w niej; zaklęcia nie będzie więcej, a Jerozolima osiądzie bezpiecznie. [12] »Taka zaś będzie plaga, jaką uderzy Wiekuisty wszystkie ludy, które wyruszyły do walki przeciw Jerozolimie: Zaniknie ciało każdego, podczas gdy jeszcze na nogach swych stać będzie; zanikną mu oczy w jamach swoich, i zaniknie mu język w ustach. [13] »Dnia onego padnie popłoch wielki od Wiekuistego, na nich, tak że uchwyci jeden rękę drugiego, a ręka jednego przeciw ręce drugiego się podniesie. [14] »I Juda też walczyć będzie przeciw Jerozolimie; a wtedy zagarnięte będą bogactwa wszystkich ludów dokoła, złota, srebra i szat moc wielka. [15] »Równa też spadnie plaga na konie, muły, wielbłądy i osły, w ogóle na wszelakie bydło znajdujące się w onych obozach wojennych - będzie to plaga do wymienionej podobna. [16] »Ci jednak co pozostaną ze wszystkich onych narodów, które pociągnęły były przeciw Jerozolimie, wyruszą rok rocznie, by ukorzyć się królowi, Wiekuistemu zastępów, i aby obchodzić święto szałasów. [17] »Ktoby zaś z rodów ziemi nie wyruszył do Jerozolimy, by ukorzyć się królowi, Wiekuistemu zastępów - na tego (ziemię) deszcz nie spadnie. [18] »A jeżeli ród Micraimu nie wyruszy, a nie stawi się - czyż nie spadnie i na nich owa plaga, jaką uderzy Wiekuisty narody, które nie wyruszą, by obchodzić święto szałasów? [19] »Taka otóż będzie kaźń Micraimu, i kaźń wszystkich narodów, któreby nie wyruszyły na obchód święta szałasów. [20] »Dnia onego będzie na dzwonkach koni napis: poświęcone Wiekuistemu! a będą kotły w domu Wiekuistego jako kropielnice przed ofiarnicą. [21] »Każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie poświęcony będzie Wiekuistemu zastępów; i przyjdą wszyscy ofiarujący, aby je brać i w nich warzyć, a nie będzie więcej kramarza w domu Wiekuistego zastępów dnia onego. 
«  Księga Zachariasza 13 Księga Zachariasza 14 Księga Malachiasza 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).